Ability Case Manager

De opleiding richt zich tot een multidisciplinair publiek en wil re-integratie en jobbehoud na afwezigheid van een werknemer omwille van gezondheidsproblemen optimaliseren.     
 

 

Doelgroep
 

De rol van de Ability Case Manager kan door verschillende spelers in het re-integratienetwerk opgenomen worden. Deze opleiding richt zich dan ook tot een breed publiek (HRM, preventiediensten, mutualiteiten, revalidatiecentra, verzekeraars, vakbonden, centra voor trajectbegeleiding, ...) De aangereikte kennis en vaardigheden zullen de expertise van de spelers in het werkveld van re-integratie en jobbehoud optimaliseren.
 

Situering
 

Hoe langer een werknemer afwezig blijft als gevolg van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk zal hervatten. In de praktijk bemoeilijken een aantal factoren, zoals het complex wetgevend kader en het groot aantal betrokken actoren, de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid.

Om dit traject in goede banen te leiden, is het belangrijk dat één speler het traject coördineert. Deze speler heeft nood aan specifieke competenties: het wettelijk kader kennen en dit vertalen naar functionele re-integratieadviezen, samenwerking in het netwerk stimuleren en werknemerscompetenties en arbeidsvereisten synchroniseren.

Door toepassing van de methodiek Ability Case Management zal deze centrale speler het traject kunnen begeleiden. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

 

Programma
 

Module 1: Inleiding in de methodiek Ability Case Management

- Wat is de meerwaarde van de methodiek bij het begeleiden van een re-integratietraject?

- Welke stappen kunnen tijdens het traject doorlopen worden?

- Wat is de rol van de Ability Case Manager?

- Welke kennis en vaardigheden heeft de Ability Case Manager nodig om een re-integratietraject efficiënt en deskundig te ondersteunen?
 

Module 2: Wetgeving

- Op welke compensatiesystemen kan men zich beroepen, afhankelijk van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid? Welke actoren zijn hierbij betrokken? Welke re-integratiemaatregelen zij mogelijk binnen deze specifieke systemen?

- Waar kruisen de welzijnswetgeving en de antidiscriminatiewetgeving het re-integratietraject?

- Op welke tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende diensten kan men een beroep doen? Hoe zijn deze te combineren?

- Wat gebeurt er wanneer re-integratie onmogelijk is binnen het eigen bedrijf? Kan een werknemer tijdens ziekte ontslaan worden? En wanneer is er sprake van medische overmacht?

- Welke initiatieven zijn genomen vanuit de overheid om bedrijven te motiveren en te ondersteunen bij het opzetten van een aangepast beleid?
 

Module 3: Jobanalyse en jobmatching

- Hoe vertaalt men fysieke, cognitieve en/of psychosociale capaciteiten en beperkingen naar functioneel inzetbare mogelijkheden op de werkvloer?

- Welke methodes kunnen praktisch toegepast worden om de arbeidsbelasting in kaart te brengen?

- Hoe komt men door een capaciteiten- en vereistenanalyse tot een goede jobmatching en hoe kan men knelpunten opsporen in het mens-werk systeem?

- Welke aanpassingen van de werkplek kunnen gedaan worden om deze knelpunten weg te werken en een optimaal evenwicht te vinden?

- Op welke ondersteunende maatregelen en diensten kan hiervoor een beroep gedaan worden en wie zijn de actoren die vanuit de curatieve, preventieve en bedrijfsmatige hoek betrokken moeten worden?
 

Module 4: Casuïstiek

- Hoe de aangeleerde kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten?

 

Eindevaluatie en certificaat
 

U ontvangt een getuigschrift van de gevolgde opleiding. 

 

Praktisch
 

De opleiding start op donderdag 20 september 2018, de lessen lopen telkens op donderdag gedurende 5 lesdagen: 20, 27 september, en 4, 11, 18 oktober 2018.
De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. We raden iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. Voor wie dit geen optie is, kan er op de eerste dag bekeken worden of carpoolen kan. Er is parkeergelegenheid in de buurt, onder supermarkt Lidl.
De eindevaluatie bestaat uit een case verdediging en open vragen, gepland op 29 november 2018.

U kan ook inschrijven voor afzonderlijke modules. U vermeldt dit best bij 'opmerkingen'.

De opleiding wordt eveneens in het Frans georganiseerd.

 

Prijs
 

1.700€ (excl. 21% BTW) met inbegrip van het cursusmateriaal, broodjeslunch, koffie en het examen. Deelname aan één opleidingsdag omvat 360,00€.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent opleidingscheques (Erkenningsnummer DV.O214764) en de KMO-portefeuille als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijven kan via de link onderaan.

De organisatie van een opleiding Ability Management op maat van uw bedrijf (in company) is mogelijk. Contacteer ons met uw vraag.

Details opleiding
20/09/2018 - 18/10/2018
Cursus code: 
ACM2018
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1.700 € (excl. BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven