Actueel

Ambtenaren belast met het toezicht welzijn op het werk bij Defensie

Een KB van 22 februari 2018 wijzigt diverse koninklijke besluiten in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk in de schoot van het ministerie van Landsverdediging. 

Stress houdt lelijk huis onder federale ambtenaren

In 2014 was meer dan een kwart van het verzuim onder de federale ambtenaren het gevolg van stress, burn-out of depressie. Dat is het hoogste cijfer dat ooit werd opgetekend.

Arbeidsongevallen: statistische sectorfiches 2012

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. De fiches geven een idee van de omvang en de evolutie van het risico op arbeidsongevallen en van de aard en de oorzaken van de ernstige ongevallen in 29 grote activiteitssectoren.

Opleiding gaspakdragers

Om het hoofd te kunnen bieden aan de werkvereisten op het terrein veroorzaakt door de risico's van chemische of bacteriologische aard en om een gepaste bijstand te kunnen verzekeren in geval van catastrofen, rampen en schadegevallen die uit deze risico’s voortvloeien, moet het personeel van de openbare hulpdiensten specifieke opleidingen volgen.