Onderzoek

Arbeidsomstandigheden Europese ambtenaren gaan erop achteruit

De jongste jaren werden de ambtenaren in de Europese lidstaten geconfronteerd met verschillende structurele hervormingen. Een groot deel van deze veranderingen werd veroorzaakt door de economische en financiële crisis met vooral loonbevriezingen en –verlagingen en personeelsafvloeiingen tot gevolg. Eurofound ging na wat de gevolgen hiervan zijn op de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren.

Ziekenhuis onderzoekt trekkracht bij glijzeilen

Een glijzeil is een handig instrument om onder andere bedlegerige patiënten hogerop te plaatsen in hun bed. Toch wordt het niet systematisch gebruikt. Het HHartziekenhuis Roeselare-Menen ging na welke trekkracht het vergt om patiënten te verplaatsen en met welke methodes en hulpmiddelen de lichamelijke belasting voor de zorgverleners het meest binnen de perken blijft.

Hanteren van lasten bij vuilnisophalers: van observatie tot opleiding

De ophaling van het huishoudelijk afval is een belangrijke activiteit, vooral nu er steeds meer afval geproduceerd wordt. Het “Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail” (IRSST) bestudeerde de risico’s verbonden aan deze activiteit via een observatie van de vuilnisophalers op het terrein. Het doel van dit onderzoek (1) was het opsporen van de hanteringsstrategieën van de vuilnisophalers en deze te gebruiken als basis voor een optimalisering van de opleidingen ‘hantering van lasten’ die momenteel gegeven worden.