Goede Praktijk

Goed onthaal essentieel om agressiviteit te voorkomen

Gemeentebeambten die in contact komen met het publiek kunnen blootgesteld worden aan onbeleefd of zelfs agressief gedrag. De Brusselse gemeente Sint-Gillis wilde het risico op zulk grensoverschrijdend gedrag verkleinen. Prevent hielp het gemeentebestuur een oplossing te zoeken die verder gaat dan een herinrichting van de ontvangstruimten.

Alcohol op het werk: een duidelijk beleid, graag

Een onderzoek bij de administratie van het Waalse gewest (maart 2006) bracht interessante resultaten naar boven over de houding van de werknemers tegenover het gebruik van alcohol op het werk. Het thema laat kennelijk niemand onverschillig en de werknemers zelf zijn vragende partij als het gaat om een duidelijk beleid ter zake. Om hier optimaal te kunnen op inspelen, besloot het ministerie zijn toekomstige beleid te baseren op een degelijke analyse van de situatie. Diverse actoren gingen daarom samen rond de tafel zitten.

Ook in de openbare ondernemingen!

Een cultuur van veiligheid en welzijn op het werk invoeren binnen een gemeentebestuur is geen gemakkelijke opgave. De stad la Louvière heeft dit project aangepakt en haar acties beginnen resultaten op te leveren. Gemeentesecretaris Rudy Ankaert, legt ons uit hoe het project werd ontwikkeld binnen het bestuur.