Wetgeving

Codex - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Codex Welzijn op het werk - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuw formulier verwijdering zwangere vrouwen

Wanneer zwangere vrouwen van de werkplek ‘verwijderd worden’, moet de werkgever voortaan een formulier overmaken aan het Fonds voor de Beroepsziekten.

Gelijke vergoeding voor ‘verwijderde’ werkneemsters

De Belgische wetgeving bevat verschillende regels om zwangere werkneemsters te beschermen. Wanneer ze op het werk blootgesteld worden aan bepaalde risico’s, moet de werkgever ze ‘verwijderen’. Vanaf 2010 gelden nieuwe regels voor de vergoeding van verwijderde werkneemsters.

Eenvormige vergoeding voor zwangere vrouwen

Een wetswijziging brengt veranderingen aan de vergoeding van zwangere vrouwen die omwille van de arbeidsomstandigheden van de werkvloer verwijderd worden.