Onderzoek

Eurofound: nationale strategieën voor duurzaam werk

De Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) voerde een studie uit over de manier waarop de lidstaten, in het licht van de vergrijzing van de actieve bevolking, een antwoord willen bieden op de behoefte aan duurzaam werk gedurende de hele arbeidsloopbaan. De meeste lidstaten moeten nog een algemene aanpak van het concept ‘duurzaam werk’ in hun beleid integreren, maar toch zijn de belangrijkste kenmerken van een dergelijke aanpak reeds gekend.

Actieplan voor oudere werknemers: wat de Franse ervaringen ons kunnen leren

Sinds 2008 moeten Franse bedrijven een akkoord of actieplan opstellen voor het tewerkstellen van oudere werknemers. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete. Het Franse initiatief vertoont qua aanpak een sterke gelijkenis met de Belgische cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Interessant om na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de ervaringen in Frankrijk. 

Verder doen tot het pensioen?

“Als ik zo doorga, haal ik mijn pensioen niet”. Het is een uitdrukking die af en toe wel eens opduikt, maar hoe denken de Vlamingen er echt over? De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) zocht het uit.

Ouder worden op het werk en de gezondheidsuitdagingen

Het Centre des Recherches et d’Etudes sur l’Age et la Population au Travail (CREAPT) heeft een samenvatting gemaakt van verschillende studies over gezondheidsproblemen die voorkomen bij oudere werknemers. (1) De studies focussen op drie grote thema’s: ouder worden ‘als een gevolg van’ het werk, ouder worden ‘met betrekking tot’ het werk en ouder worden ‘op’ het werk.

Werkbehoud voor senioren: een actueel debat

Het debat over de werkgelegenheid voor senioren in Europa toont aan dat gezondheid en arbeidsomstandigheden een belangrijke rol spelen bij de beslissing om met pensioen te gaan. Een studie die onlangs werd gepubliceerd door het Franse ‘Institut de recherche et documentation en économie de la santé’ (IRDES, of onderzoeks- en documentatiecentrum inzake gezondheidseconomie) bevestigt de band tussen de factoren ‘gezondheid’ en ‘arbeidszwaarte’.