Wetgeving

Richtlijnen voor het gezondheidstoezicht op stagiairs

Ten gevolge van de wijzigingen aan het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs door het KB van 30 september 2005 (BS van 13 oktober 2005), heeft de minister van Tewerkstelling een ministeriële omzendbrief gepubliceerd met enkele richtlijnen op het vlak van het gezondheidstoezicht op stagiairs.

Arbitragehof scheidsrechter in bevoegdheden

Reeds enkele jaren wordt een aantal bevoegdheden van de federale overheid betwist via de Raad van State. Het gaat om de gelijkstelling van bepaalde leerlingen en studenten met werknemers, de bepaling door de koning van de erkenningsvoorwaarden van de externe diensten voor preventie en bescherming en de samenstelling van de werkgeversvertegenwoordiging in de Hoge Raad PBW. Het Arbitragehof maakte op 23 maart 2005 in arrest nr 65/2005 een einde aan de onduidelijkheid. Een toelichting.