Onderzoek

Vier van de tien ernstige arbeidsongevallen gebeuren bij nieuwkomers

De externe preventiedienst Liantis stelt zijn arbeidsongevallencijfers van 2018 voor en trekt aan de alarmbel: vier op de tien ernstige arbeidsongevallen gebeuren bij medewerkers die minder dan een jaar anciënniteit hebben. Het percentage lag nog nooit zo hoog als de afgelopen vijf jaar. Stof tot nadenken dus, aan de vooravond van de jaarlijkse Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, die plaatsvindt op 28 april.

Serious Safety Game

Het Serious Safety Game wil de kennis en vaardigheden van jongeren in de logistieke sector met betrekking tot veilig en gezond werken versterken door middel van nieuwe leermethoden.

Meerderheid werkgevers vindt dat jongeren zich niet bewust zijn van risico’s op de werkvloer.

Dat blijkt uit een onderzoek van Prevent en Assuralia naar het veiligheidsbewustzijn van jongeren. Het onderzoek toont voornamelijk dat jongeren onvoldoende opgeleid worden om risico’s op het werk te herkennen en hun gedrag aan te passen.

Jonge werknemers zijn een kwetsbare groep

Afgelopen jaar maakte Prevent een statusrapport op over de jonge werknemers in België en onderzocht daarin de risico’s waaraan deze werknemers zijn blootgesteld en gevolgen hiervan. Een overzicht.

Hoe gezond zijn onze werknemers?

Op 23 oktober 2006 luidde het colloquium ‘Start veilig’ het begin van de Europese Week in. Op dat colloquium kwam Veerle Hermans van IDEWE cijfers voorstellen over de gezondheidstoestand van werknemers in 2005, met speciale aandacht voor de categorie tussen 15 en 24 jaar. We geven hier de belangrijkste resultaten weer.

Jongeren zijn kwetsbaar

Statistieken tonen aan dat jongeren extra risico lopen als het gaat om veiligheid en gezondheid op het werk. Uit de cijfers blijkt ook dat jongeren vaker lichte arbeidsongevallen hebben en dat ze sneller terug aan de slag gaan. Een overzicht.

Wat vinden jongeren van veiligheid en gezondheid op het werk?

Het Britse Health and Safety Laboratory deed in 2002 onderzoek naar de houding van jongeren ten opzichte van veiligheid en gezondheid op het werk. We zetten de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rijtje.

Portret van de jonge werknemer

De Europese Week 2006 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk wil de preventiecultuur bij de jonge werknemer bevorderen. Cijfers over jongeren en arbeidsongevallen tonen immers aan dat jongeren aanzienlijk meer het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval dan oudere leeftijdsgroepen. Prevent heeft in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een statusrapport opgesteld over de jonge werknemers in België en onderzocht daarin de volgende kwesties: wat is de arbeidssituatie van jongeren? Met welke risico’s worden zij geconfronteerd? Hoe zit het met het onderwerp ‘veiligheid’ in de scholen?