Actueel

Vergoeding voor wie ‘geconnecteerd’ moet blijven

In Frankrijk wees het Hof van Cassatie erop dat een onderneming een vergoeding moet geven aan haar werknemers die na de werkuren beschikbaar moeten zijn. Dat is het gevolg van de Franse arbeidswet van 2016 die het ‘recht op onbereikbaarheid’ invoerde.

Stressloos naar het werk met de kantoorbus

Voor veel mensen gaat een deel van hun dag naar het pendelen van en naar het werk. We verliezen daar niet alleen tijd mee, maar soms ook ons geduld. Denk maar aan files die ervoor zorgen dat we gestresseerd en/of te laat komen op het werk. ‘Office on Wheels’ biedt daar met de kantoorbus een oplossing voor. Je werktijd start namelijk vanaf je de bus instapt.

Werk en privé alsmaar meer vervlochten bij bedienden en kaderleden

Uitzendbedrijf Randstad publiceerde recent een studie die aantoont dat werk en het privéleven van bedienden en kaderleden alsmaar meer met elkaar verstrengeld raken. En dat werkt in twee richtingen, zo blijkt.   

Frankrijk moet de rusttijden van ziekenhuisartsen respecteren

De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure opgestart tegen Frankrijk omdat het land de rusttijden van de ziekenhuisartsen niet zou respecteren. Frankrijk heeft nu twee maanden de tijd om het EU-recht na te leven. De Europese Commissie heeft Frankrijk formeel verzocht het recht van ziekenhuisartsen op een gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van 48 uur en op minimum rusttijden na het presteren van extra nachtwerk te respecteren, zoals voorgeschreven door de richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd (2003/88/EG).