Wetgeving

Aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 46vicies semel van 18 december 2012 past op 1 januari 2013 het bedrag van de aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders aan. De CAO werd verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 (BS van 13 juni 2013). Over welke vergoeding gaat het?

Arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen

De begrenzing van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen werd pas na lange debatten goedgekeurd op 18 november 2010. De wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010. Deze wet treedt in werking op 1 februari 2011.