Artikel

ILO-Verdrag deeltijdse arbeid: eindelijk Belgische instemming in zicht?

De ministerraad van 29 mei 2015 heeft een voorontwerp van wet houdende instemming met het ILO-verdrag nr. 175 betreffende de deeltijdse arbeid goedgekeurd. Een lange procedure ging aan deze goedkeuring vooraf. 

 

Studies en werk cumuleren: een gewaagde gok?

Een recent onderzoek van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) richtte zich op de gezondheid en veiligheid van studenten die tijdens het schooljaar werken. Dit project, dat liep in de herfst van 2008 en de winter van 2009 wilde nagaan wat de effecten zijn van de cumulatie van activiteiten en werkbelastingen op de arbeidsveiligheid en de gezondheid van de studenten.
 

Zomeruur: wat met nachtwerk?

Wat gebeurt en met de werknemers die aan het werk zijn op de nacht waarin wordt overgeschakeld van wintertijd op zomertijd en vice versa?

Onregelmatige werktijden zijn niet zonder gevaar!

Dokter Stéphane Noël, een neuroloog en slaapspecialist aan het CHU André Vésale (Montigny-le-Tilleul), voert onderzoek naar onregelmatige werktijden. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de werknemers?

Psychosociale aspecten bij ploegenarbeid.

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van ploegenarbeid. Een keuze waar niet iedereen steeds mee opgezet is. Voor veel werknemers is ploegenarbeid echter een gedwongen keuze. Werken in shifts heeft immers een grote invloed op het leven en de gezondheid van werknemers. We zetten de verschillende psychosociale gevolgen van ploegenarbeid hieronder uiteen.