Wetgeving

Europese kettingzaagstandaarden en -certificaat

Wie met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen, moet beschikken over het European Chainsaw Certificate. In Wallonië wordt het certificaat ook gevraagd door enkele werkgevers.

Onthaal in de wetgeving

Een werkgever is wettelijk verplicht om onthaal te voorzien voor nieuwe werknemers. Dit onthaal houdt onder andere ook informatie over welzijn op het werk in. Jongeren, uitzendkrachten en werknemers van derden moeten extra aandacht krijgen.

Vrijstellingen voor de preventieadviseur in opleiding?

Cursisten die een aanvullende vorming preventieadviseur volgen, vragen zich vaak af of ze op basis van hun diploma vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde vakken of vakken overslaan. Wat zijn de mogelijkheden tot vrijstelling? Prevent legde deze vraag voor aan de FOD Werkgelegenheid.

Wijzigingen aan het KB vorming en bijscholing preventieadviseurs

Het koninklijk besluit van 29 januari 2013 wijzigt een aantal bepalingen inzake de vorming en de bijscholing van preventieadviseurs. Deze bepalingen zijn verspreid over verschillende besluiten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Vorming van de preventieadviseur van de interne dienst: basiskennis

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) betreffende de vorming en bijscholing van de preventieaviseurs wijdt sectie III aan de kwestie van de basiscursus voor interne preventieadviseurs. Enkele verduidelijkingen.

Opleiding preventieadviseur: wettelijke bepalingen over opbouw en inhoud

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) omvat de bepalingen over de opleiding van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Wat zeggen deze bepalingen over de opbouw, de inhoud en de erkenning? 

KB opleidingen preventieadviseurs

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) regelt de opleiding van preventieadviseurs: historiek en toelatingsvoorwaarden.