Artikel

Hulp voor de eerstehulpverleners in bedrijven

Guy Pelsmakers, psycholoog gespecialiseerd in slachtofferhulp, is door zijn beroep erg geïnteresseerd in de problematiek van de psychologische opvolging van de eerstehulpverleners die iemand hebben moeten helpen op de werkvloer. Volgens hem voelen de eerstehulpverleners zich vaak machteloos om de emotionele gevolgen van een echte interventie de baas te kunnen. Hij vindt dan ook dat naast de technische opleiding een cursus ‘psychologische ondersteuning’ nodig is. Hoe ziet hij de zaken? Welke ondersteuning bedoelt hij? PreventFocus luisterde naar zijn argumenten.

Uitdagingen van veilig onderhoud

De twee jaar durende Europese campagne rond veilig onderhoud werd in oktober en november afgesloten met verschillende seminaries. PreventFocus sprak met Wim Vancauwenberghe van campagnepartner Bemas over de voorbije campagne en de uitdagingen van de onderhoudssector.

Kamermeisjes continu bijgeschoold

‘Het kan altijd beter’. Dat is het motto van de dienst Housekeeping van het Gentse NH Belfort hotel bij het uitwerken van een opleidingstraject rond ergonomie voor de kamermeisjes. De kamermeisjes krijgen drie tot vier keer per jaar bijscholing op maat rond ergonomische werkhoudingen.

Preventie zit op de rails

Dat veiligheid bij het spoor belangrijk is, spreekt voor zich. Maar net om dat het zo verweven is in alle activiteiten, vraagt het een duidelijke visie en strategie. Bij NMBS mobility kiezen ze voor een synergie tussen exploitatie- en arbeidsveiligheid en voor het opleiden van de mensen op het terrein. In een gesprek met PreventFocus vertelt Hans Van Belleghem, hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk bij NMBS Mobility hoe ze dit in de praktijk verwezenlijkt hebben.

GlaxoSmithKline: Praktische opleidingen versnellen praktijkervaring

Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline Belgium (GSK) telt heel wat werknemers. Het gevolg is een stijgende vraag naar veiligheidsopleidingen. Jean-Louis Baraté, preventieadviseur bij de IDPBW, trad op als coördinator van een werkgroep. Samen met die werkgroep ontwikkelde hij een opleidingscentrum waarin de specifieke productieomgeving werd nagebouwd. Dit initiatief leidde ertoe dat het bedrijf werd beloond met een selectie als goede praktijk door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de Europese Campagne 2008-2009 voor risicobeoordeling.

Intro_DM: (Dis-)Ability Management, een meerwaarde bij re-integratie en jobbehoud

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking evenals de schaarste op de arbeidsmarkt stelt het welzijnsbeleid en de maatschappij voor belangrijke uitdagingen. Inspanningen op vlak van preventie, van jobbehoud en van re-integratie zijn dan ook essentieel voor de toekomst. In het kader van het project Intro_DM werd een innovatief concept ontwikkeld voor de re-integratie en jobbehoud van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen in België.

Preventiedeskundigen: toenemend belang van kwalificaties en erkenningen

Al meer dan 150 jaar doen ondernemingen een beroep op deskundigen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëeren voor hun werknemers. Door de jaren heen veranderden de rol, de opleiding en competenties van deze deskundigen. Andrew Hale Andrew Hale is professor in de veiligheidswetenschappen aan de technische Universiteit Delft1, van de Technische Universiteit Delft schetst deze evolutie en staat stil bij de richting die dit beroep in de toekomst zal uitgaan.

En de winnaar is...

Wie bezig is met het creëren en bestendigen van veiligheidsbewustzijn op het werk, weet dat dit geen makkelijke taak is. Motiveren tot veilig gedrag is een permanente taak die nooit ten einde is. Om de veiligheidsmentaliteit bij iedereen in het bedrijf ingang te doen vinden, zijn er verschillende mogelijkheden: opleidingen, vergaderingen, affiches, campagnes, premies,... Ook veiligheidswedstrijden zijn een middel om de motivatie aan te scherpen of te behouden.

Een goed onthaal

Een gebrek aan informatie ligt maar al te vaak aan de basis van arbeidsongevallen. Een goed onthaal is gebaseerd op het geven van voldoende en pertinente informatie. Dat vergt enige voorbereiding, maar is uiteindelijk lonend voor zowel de nieuwe werknemer als de werkgever. Wat mag u niet vergeten bij het onthaal?