Onderzoek

Werkgerelateerde risico’s bij windturbines

De windenergiesector is in volle ontwikkeling. En zoals zovele nieuwe sectoren, ontstaan er ook hier nieuwe werkgerelateerde risico’s. In 2013 en 2014 werden hierover rapporten gepubliceerd. Hoewel er nog niet zo heel veel gegevens zijn, blijkt dat niet zozeer de bouw van windmolenparken risicovol is, maar wel het onderhoud ervan.

Gebruik van betonbakken met werkplatform

Voor het storten van beton wordt vaak een betonbak met werkplatform gebruikt. Op het platform neemt een werknemer plaats. Is deze techniek echter toegelaten? En aan welke reglementaire eisen en bijkomende voorwaarden moet voldaan zijn?