Werknemersinformatie

Elektriciteit, de onzichtbare doder

Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar elektriciteit is ook de oorzaak van veel ongevallen. In België is het aantal aan elektriciteit gerelateerde ongevallen in 2010 opnieuw gestegen, na verscheidene jaren van daling. Terwijl er in 2006 nog 440 arbeidsongevallen gerelateerd aan elektriciteit werden geteld, waren het er slechts 313 in 2009. In 2010 werden er dan weer 337 geteld (1).

Cartoon - elektrische risico's en pbm's

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen dragen bij elektrische risico's?

Raak geen elektrische installaties aan

Elektriciteit, hoe onmisbaar ook voor de meeste van onze dagelijkse activiteiten, houdt een groot aantal risico’s in met mogelijk zeer ernstige gevolgen. Personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud moeten niet alleen beschikken over de nodige bekwaamheden, ze moeten zich ook bewust zijn van de risico’s.