Artikel

Laswerkzaamheden conform het KB Elektromagnetische velden

Bij laswerkzaamheden kunnen vrij hoge elektromagnetische velden ontstaan. Wat zijn de meest belastende lasprocedés en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen om in orde te zijn met de regelgeving?

Emissie van chloor door elektriciteitsuitval

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft er voor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Door omstandigheden functioneerden ook een aantal noodstroomvoorzieningen niet. Gevolg: er kwam chloor vrij uit de installatie. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het bedrijf heeft een aantal belangrijke lessen getrokken uit het incident.

E-tools bereiden ondernemingen voor op stroomonderbrekingen

Nu de winter voor de deur staat, breekt ook de periode aan waarin we mogelijk kunnen geconfronteerd worden met stroomonderbrekingen. Enkele spelers uit de energiemarkt bieden daarom elektronische tools aan om ondernemingen te ondersteunen bij de geplande stroomonderbrekingen.

 

Zonder stroom = zonder loon?

Wat als bedrijven tijdens de winter geconfronteerd worden met stroomonderbrekingen. Hebben werknemers in geval van zo’n stroomonderbreking recht op een loon? 

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.

Bedrijven klaar voor stroomafschakelingen

Bij een dreigend stroomtekort zal deze winter in bepaalde stukken van België de stroom afgeschakeld worden. Een situatie die nieuw is voor iedereen en dus heel wat vragen oproept. Hoe kan je als onderneming reageren in geval van zo'n stroomonderbreking?

Beschouwingen over de bescherming tegen risico's van vlambogen

In Duitsland heeft de Commissie Arbeidsveiligheid en Normering (Kommission Arbeitsschutz und Normung - KAN) een onderzoek gevoerd naar de beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een vlamboog en bijkomend ook naar de bescherming tegen de effecten van elektrische vlambogen in het algemeen. Hieronder volgt een overzicht van de bevindingen.

Leren uit ongevallen met elektriciteit

Uit een rapport van de Britse Health and Safety Executive (HSE) blijkt dat tot 40% van de arbeidsongevallen met dodelijke afloop in Groot-Brittannië kan gelinkt worden aan elektriciteit. Een onderzoeksteam analyseerde alle ongevallen tussen 1996 en 2008 waar bij de ongevalsaangifte verwezen werd naar ‘elektriciteit’. Ongewild contact met bovengrondse leidingen en eletrische ontladingen leidt tot de meeste doden. Een reden te meer om de ‘vitale 7’ altijd toe te passen bij werken aan elektriciteitsleidingen.

Zonnepanelen: wat met brandveiligheid?

Zonnepanelen worden almaar populairder in België. Niet verwonderlijk, want deze groene energiebron is voor de meeste Belgen betaalbaar. Maar naast de positieve effecten voor het milieu hebben deze fotovoltaïsche cellen ook enkele minder positieve eigenschappen. Bij brand zorgen ze voor een hoop bijkomende risico’s. Bovendien zitten de hulpdiensten nog met heel veel vragen over de manier waarop ze te werk moeten gaan bij een brand in een gebouw met zonnepanelen.

Elektrische auto's: en wat met veiligheid?

Opvallend is dat de elektrische auto meer en meer succes heeft. En dat is zeker een goede zaak voor het milieu. Maar wat met de veiligheidsaspecten? Welke impact heeft dit op de veiligheid en gezondheid van de werknemers?