Artikel

Brandwonden in het gelaat door een kortsluiting

In een productiehal waar klein elektrisch materieel wordt gefabriceerd (stopcontacten, verdeeldozen, stekkers…) werd een nieuwe machine voor het vormen van thermohardende kunststoffen in dienst genomen. Een onderhoudstechnicus moest de aansluiting aan het elektrisch net realiseren, maar er ontstond een kortsluiting met een steekvlam als gevolg waarbij de technicus tweedegraadsbrandwonden opliep. 

Bevoegdheidsverklaring BA4 - BA5

Het uitvoeren van werkzaamheden aan en in de omgeving van elektrische installaties vereist een BA4-BA5 bevoegdheidsverklaring. Vaak is er onduidelijkheid over dit certificaat. Wat is de inhoud ervan, wat is de geldigheidsduur en welke zijn de vereiste opleidingen?

Elektrische installaties: overgangstermijnen afgelopen

In 2012 werd het KB Elektrische installaties ingevoerd in de Codex welzijn op het werk. Het KB voorzag in 2 overgangstermijnen om de oudere installaties in regel te brengen. Deze zijn afgelopen op 31 december 2016 maar in uitzonderlijke gevallen kan die termijn nog met 2 jaar verlengd worden.

Werken aan een elektrische installatie: bijna een ernstig arbeidsongeval

De verhuurder van een ouder kantoorgebouw wilde een aantal bijkomende stopcontacten laten aanbrengen op een bepaald circuit. Door het eendraadschema van de elektrische installaties in het gebouw, wist de uitvoerende elektricien op welke plek in het schema de bijkomende batterij stopcontacten moest worden ingelast. De locatie van de leidingen was echter niet duidelijk en tijdens het doorknippen ontstond er een kortsluiting.  

De dodendraad: het graf van velen, maar tegelijk ook de wieg van pbm’s

Om het clandestiene grensverkeer een halt toe te roepen, besliste de Duitse bezetter in 1915 om langs de grens tussen België en Nederland een elektrische draadversperring te plaatsen. De burgers die de grens wilden oversteken, lieten zich hierdoor niet afschrikken en ontwikkelden allerlei creatieve methodes om zich te beschermen tegen het elektrocutiegevaar. De beschermingstechnieken die men gebruikte, zijn in de loop der jaren steeds verbeterd en vertonen opvallende gelijkenissen met de huidige pbm’s.

Laswerkzaamheden conform het KB Elektromagnetische velden

Bij laswerkzaamheden kunnen vrij hoge elektromagnetische velden ontstaan. Wat zijn de meest belastende lasprocedés en welke maatregelen kunnen werkgevers nemen om in orde te zijn met de regelgeving?

Emissie van chloor door elektriciteitsuitval

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft er voor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Door omstandigheden functioneerden ook een aantal noodstroomvoorzieningen niet. Gevolg: er kwam chloor vrij uit de installatie. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het bedrijf heeft een aantal belangrijke lessen getrokken uit het incident.

E-tools bereiden ondernemingen voor op stroomonderbrekingen

Nu de winter voor de deur staat, breekt ook de periode aan waarin we mogelijk kunnen geconfronteerd worden met stroomonderbrekingen. Enkele spelers uit de energiemarkt bieden daarom elektronische tools aan om ondernemingen te ondersteunen bij de geplande stroomonderbrekingen.  

Zonder stroom = zonder loon?

Wat als bedrijven tijdens de winter geconfronteerd worden met stroomonderbrekingen. Hebben werknemers in geval van zo’n stroomonderbreking recht op een loon? 

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.