Werknemersinformatie

Franse aanbevelingen tegen schimmels

Schimmelvorming in gebouwen kan ademhalingsaandoeningen teweegbrengen en vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het Agence nationale de sécurité sanitaire (Frans nationaal agentschap voor volksgezondheid – Anses) doet aanbevelingen over blootstelling thuis en op het werk.

Langdurig afwezigen begeleid naar werkhervatting

Verzekeringsmaatschappij AG Insurance lanceerde eind vorig jaar haar Welcome Back programma. Langdurig afwezig werknemers worden actief begeleid bij hun terugkeer naar werk. Intussen zijn 75 van de 100 langdurig afwezigen in het programma gestapt.

Helium: niet zonder gevaar

Iedereen zal het wel al eens gedaan hebben: het helium uit een ballon inademen en dan met Donald Duck-stemmetje praten of zingen. Hilarisch. Ware het niet dat helium inademen dodelijk kan zijn.

Diabetes op het werk

Steeds meer mensen lijden aan diabetes of suikerziekte. Over die aandoening bestaan er heel wat vooroodelen: diabetici zouden hun werk minder goed kunnen doen, sneller moe zijn, vaker afwezig zijn ... In de meeste gevallen kunnen diabetespatiënten echter gewoon functioneren net als alle andere werknemers. 

Hersenvliesontsteking herkennen

Hersenvliesontsteking of meningitis is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen en het ruggenmerg. Ze duikt vooral op in de winter en in de lente. De bacteriële variant is de gevaarlijkste en kan dodelijk zijn. Wees alert voor de symptomen en raadpleeg op tijd een dokter.

HACCP: waarover gaat het precies?

In ondernemingen waar levensmiddelen worden behandeld, valt vaak de term HACCP. Een onsympathiek letterwoord, dat de Engelse afkorting vormt voor "gevarenanalyse - kritische punten van controle om de risico's te beheersen". HACCP staat niet voor hygiëneregels als zodanig, maar voor een methode gericht op voedselveiligheid. Een woordje uitleg.

Quiz: wat weet jij over HACCP?

De ene geneesheer is de andere niet

 Tijdens je beroepsloopbaan kan je in contact komen met drie soorten geneesheren: de arbeidsgeneesheer, de adviserend geneesheer en de controlearts. Wanneer komen zij tussenbeide en welke rol spelen ze?

Instructiefiche - Hoe je gezondheid beschermen als je werkt met nanomaterialen?

De kennis van de nanomaterialen is voortdurend in ontwikkeling. Behalve het naleven van de hierna volgende preventietips, moet je je regelmatig informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.