Wetgeving

Rechtstreekse participatie van werknemers bij afwezigheid van een Comité PBW

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 zullen er nieuwe Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) opgericht worden of zullen de bestaande comités vernieuwd worden. Bij de vorige sociale verkiezingen van 2012 vertegenwoordigden de Comités ongeveer 1,7 miljoen werknemers. Meer dan de helft van de werknemers uit de privésector is dus niet via een Comité vertegenwoordigd. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moet de werkgever een ‘rechtstreekse participatie’ van de werknemers verzekeren.

Wanneer moet een comité pbw opgericht worden?

De algemene regel is dat een comité moet opgericht worden in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Deze algemene regel is echter in grote mate afhankelijk van de definitie van een technische bedrijfseenheid.

Installatie van het nieuwe comité PBW: heel binnenkort!

De sociale verkiezingen zijn achter de rug en de uitslag is gekend. De werkgever heeft de namen van alle werknemersafgevaardigden en van hun plaatsvervangers aangeplakt en de samenstelling van de werkgeversafvaardiging bekendgemaakt. Behoudens wanneer er beroep wordt aangetekend tegen de uitslag van de sociale verkiezingen, bestaat de volgende stap erin om de vergaderingen van het nieuwe comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PBW) te plannen.

Sociale verkiezingen 2008: kiescolleges, bureaus en voorzitters

In de praktijk komt de functie van stembureauvoorzitter zeer dikwijls op de schouders van de preventieadviseur van het bedrijf terecht. Hieronder volgt een korte handleiding om zonder moeite in het voorzitterschap te treden…

Sociale verkiezingen: wat is er nieuw in 2008?

Na de wet die de drempel bij de oprichting of de vernieuwing van ondernemingsraden vastlegt, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2007 de wet van 4 december 2007 betreffende respectievelijk de organisatie van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 en die over de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de verkiezingsprocedure. Na een korte uiteenzetting van de begrippen uit beide wetten, zetten we de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de sociale verkiezingen van 2004 op een rijtje.

Sociale verkiezingen 2008: drempel van 100 werknemers behouden voor de ondernemingsraden

Na ontelbare juridische omzwervingen is de eerste tekst betreffende de organisatie van de sociale verkiezingen 2008 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het gaat om een wet die de drempel bij de oprichting of de vernieuwing van de ondernemingsraden (OR) op 100 werknemers vastlegt. Dat vraagt om wat uitleg ...

Sociale verkiezingen 2008: de procedure start in december 2007!

Van 5 tot en met 18 mei 2008 zijn de sociale verkiezingen gepland voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. Deze sociale verkiezingen betreffen ongeveer 6000 ondernemingen en de oprichting of vernieuwing van ongeveer 3000 ondernemingsraden en 6000 comités voor preventie en bescherming op het werk. De administratieve procedure gaat al in december van start. Wat staat er op de agenda vóór de sociale verkiezingen effectief gehouden worden?