Onderzoek

OSH WIKI

OSH WIKI is een project van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk met de bedoeling een verzamelplaats over veiligheid en gezondheid op het werk te ontwikkelen.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in sociale verkiezingen

Uit de eerste resultaten van de sociale verkiezingen 2008 blijkt dat het aantal deelnemende vrouwen licht gestegen is. Het aantal verkozen vrouwen blijft echter rond 35% schommelen. Een onderzoek (1) dat de sociale verkiezingen van 1987 tot 2004 onder de loep nam, heeft de ondervertegenwoordiging van vrouwen meer in detail bestudeerd. Zowel de kandidatenlijsten, als de uiteindelijke verkozenen werden nader onderzocht.