Artikel

Wanneer het cpbw bevoegdheden van de ondernemingsraad opneemt

Tijdens de sociale verkiezingen, die plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020, kiest men werknemersvertegenwoordigers voor twee overlegorganen: het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) en de ondernemingsraad (OR). In ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers tellen, neemt het comité pbw in bepaalde gevallen bevoegdheden op die normaal zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging (VA).

Mag een preventieadviseur of vertrouwenspersoon zich kandidaat stellen voor het comité?

Het antwoord op deze vraag is neen. Een preventieadviseur of een vertrouwenspersoon kan niet aan de vergaderingen van het comité deelnemen als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger. 

Sociale verkiezingen 2020: ‘dag X’

Elke vier jaar vinden de sociale verkiezingen plaats in de Belgische ondernemingen. Die verkiezingen moeten georganiseerd worden volgens welbepaalde procedures. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020.

Discriminatie in verband met syndicale activiteiten

De Franse overheid voerde onlangs, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, een studie uit over discriminatie in verband met syndicale activiteiten in Frankrijk. Welke resultaten leverde dit onderzoek op? En is de Franse situatie vergelijkbaar met de Belgische? Een actueel onderwerp, want de sociale verkiezingen in ons land vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020.

Tendensen na 60 jaar sociale verkiezingen voor het comité pbw

De eerste sociale verkiezingen waarbij comités voor preventie en bescherming op het werk werden verkozen, (toen nog ‘Comités VGV) vonden plaats in 1958. Helena Op den Kamp en Guy Van Gyes van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven beschrijven de belangrijkste evoluties van 60 jaar sociale verkiezingen.  

Voorlopige uitslagen sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats in ons land. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden verkozen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.  

Sociale verkiezingen en politieke verkiezingen: gelijkenissen en verschilpunten

Bij de sociale verkiezingen stemt het kiespubliek voor kandidaten, die op kieslijsten staan. De parallellen met politieke verkiezingen liggen dus voor de hand, maar er bestaan ook enkele grote verschillen. 

Wetsvoorstel wil belemmeren van sociale verkiezingen strafbaar stellen

De socialistische politici Meryame Kitir en Eric Massin dienden recent een wetsvoorstel in om het beïnvloeden, belemmeren of verhinderen van de sociale verkiezingen strafbaar te stellen. 

Sociale verkiezingen: weinig verschillen tussen programma’s van de drie bonden

Wanneer er politieke verkiezingen plaatsvinden, proberen de politieke partijen zich met alle middelen te onderscheiden van hun opponenten. Heel anders gaat het eraan toe bij de sociale verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s van de drie bonden wijken nauwelijks van elkaar af en van overdreven profileringsdrang is geen sprake.