Werknemersinformatie

Lachen naar de camera?

Elke arbeidsovereenkomst omvat rechten en plichten, voor de werkgever zowel als de werknemer. Zo heeft de werkgever bijvoorbeeld het recht op toezicht en controle van het uitgevoerde werk. Maar er is toezicht en toezicht.