Actueel

30% bouwwerven niet in orde

Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren (BIBCo) blijkt dat heel wat bouwwerven niet in regel zijn met de wetgeving rond tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.