Onderzoek

Welzijn op het werk: naar een nieuwe nationale strategie?

In opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, voerde Prevent een onderzoek uit naar de nationale strategie inzake welzijn op het werk (2008-2012). Het rapport is openbaar gemaakt. Naast een evaluatie van de uitvoering van de strategie,  bevat dit rapport ook aanbevelingen. Een overzicht van de krachtlijnen van het rapport.

Versterking van de samenwerking en de initiatieven rond mentale gezondheid

Een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat werd voorgesteld in januari 2013 analyseert hoe het Belgische systeem het probleem van de geestelijke gezondheid aanpakt in het kader van de re-integratie en het jobbehoud bij mensen met psychische stoornissen. Hoewel ons land een institutionele structuur heeft die goede perspectieven biedt om de problemen aan te pakken, blijft het huidige systeem tegelijk passief en reactief. De OESO spoort de werkgevers, arbeidsgeneesheren en andere betrokkenen aan om hun samenwerking te intensiveren en over te gaan tot een meer proactieve aanpak.

Inspecties: onbekend maakt onbemind

Hoe staan ondernemingen tegenover inspecties in het bedrijf? Op die vraag zocht Externe dienst HDP-Arista een antwoord. 475 ondernemingen werden bevraagd over hun ervaringen met inspecties. Het onderzoek peilde onder andere naar sociale inspectie, toezicht op het welzijn op het werk, inspectie van de RVA of van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.