Artikel

Minder regeltjes voor KMO's?

De Europese Commissie overweegt om in een aantal gevallen minder en/of andere wetgevende regels op te leggen aan KMO's. 

Inspecties in Nederlandse hout- en timmerbedrijven: inspecteren loont de moeite

De Nederlandse inspectie hield onlangs een inspectie-actie bij hout- en timmerbedrijven. Ze legden daarbij opnieuw een bezoek af bij bedrijven waar twee jaar geleden ernstige gebreken werden vastgesteld. Daarnaast werden ook een aantal bedrijven bezocht die niet betrokken waren bij het voorgaande inspectieproject. Een aantal conclusies.

Nieuwe regels voor gunning van overheidsopdrachten wijzigt KB TOMB

Op 9 augustus verscheen in het Staatsblad het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. Dit KB brengt enkele vereenvoudigingen aan in het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TOMB). Dat KB onderging reeds een opfrissing in 2005. De nieuwe wijzigingen trekken deze lijn verder door. 

Normen in wetgeving: welke juridische waarde?

Op 16 november 2010 besliste het Nederlandse Gerechtshof van ’s Gravenhage dat normen niets meer zijn dan praktische afspraken voor en door de markt. Ook wanneer wetgeving naar normen verwijst, verandert dit niets aan hun statuut. Maar hoe zit het bij ons? Wordt er in de wetgeving vaak verwezen naar normen en wat betekent dat voor het "statuut" van de norm?

Farao moderniseert de inspectie: een evaluatie

Enkele jaren geleden lanceerde de federale regering het Federaal Actieplan voor de Reductie van arbeidsongevallen. Sindsdien is er hard gewerkt aan de uitvoering van het plan. Pieter De Munck, directiehoofd van de regionale directie Limburg-Vlaams-Brabant van Toezicht Welzijn op het werk, maakte onlangs een balans op van dit Actieplan (1). Wat is er na al die jaren van terechtgekomen? En vooral, op welke manier heeft dit de werking van de inspectie beïnvloed?

Klachten over welzijnsinbreuken in 2008

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) publiceerde in oktober 2009 het jaarverslag van 2008. De inspecteurs kwamen opnieuw in heel wat bedrijven over de vloer, soms naar aanleiding van een klacht, soms omwille van andere redenen. Welke klachten worden het vaakst gemeld bij ADTWW?