Werknemersinformatie

Fiche: Vergelijking OR en CPBW

Quiz: Wat weet je over het comité PBW?

Comité PBW: werking en organisatie

2016 is niet alleen het jaar van de Olympische Spelen, het is ook het jaar van de sociale verkiezingen Tijdens deze verkiezingen, die plaatsvinden tussen 9 en 22 mei, kiest men in 6000 bedrijven vertegenwoordigers voor 2 overlegorganen. In deze tekst meer uitleg over een daarvan, het comité PBW

Quiz: wie doet wat voor de veiligheid?

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Veiligheid en preventie op het werk: wie doet wat?

Of je voor een voedselbedrijf werkt, in de chemische industrie, of een gewone kantoorbaan uitoefent, in ieder bedrijf zijn er personen die zich bezighouden met de veiligheid van de werknemers en de preventie van ongevallen. Wie zijn deze personen en wat is hun rol?