Werknemersinformatie

Dossier: Wat doet het comité voor preventie en bescherming op het werk?

Tijdens de sociale verkiezingen, die dit jaar door de coronacrisis zullen plaatsvinden tussen 16 en 20 november in plaats van in mei, kiest men in 6.000 bedrijven vertegenwoordigers voor twee overlegorganen: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit dossier geeft meer uitleg over een van deze organen: het comité.

Quiz: wie doet wat voor de veiligheid?

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Veiligheid en preventie op het werk: wie doet wat?

Of je voor een voedselbedrijf werkt, in de chemische industrie, of een gewone kantoorbaan uitoefent, in ieder bedrijf zijn er personen die zich bezighouden met de veiligheid van de werknemers en de preventie van ongevallen. Wie zijn deze personen en wat is hun rol?