Artikel

Nanomaterialen registreren vanaf 14 september 2015

Een KB uit 2014 verplicht iedere onderneming die nanomaterialen op de Belgische markt brengt om deze materialen te registreren. De FOD volksgezondheid heeft hiervoor een elektronische applicatie ontwikkeld. Vanaf 14 september 2015 kunnen de eerste registraties van start gaan. De werkgever is ook verplicht om de informatie over de geregistreerde stoffen ter beschikking te stellen van het Comité pbw.

Zijn de sociale verkiezingen ondemocratisch?

Het gebrek aan vrouwen op de kieslijsten is een van de zaken die Open Vld-Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert aan de kaak stellen in een opiniestuk in De Morgen van 12 mei 2015.

Sociale verkiezingen 2016: evenwichtigere verdeling mannen-vrouwen?

Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij deed dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen.

Nieuwe wet regelt organisatie sociale verkiezingen 2016

Op 22 juni 2015 verscheen een wet die de praktische organisatie van de sociale verkiezingen 2016 regelt. 

Organisatie sociale verkiezingen in 2016

De organisatie van de sociale verkiezingen wordt bij wet geregeld. De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet werd goed. Volgens dit voorontwerp zouden de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei 2016.