Artikel

Mondmaskers op het werk: wettelijk kader

Het dragen van een mondmasker wordt beschouwd als een belangrijke maatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar is er een wettelijk kader voor het dragen van een mondmasker op het werk en kan de werkgever een werknemer verplichten om zo’n masker te dragen? Externe preventiedienst Cohezio ging op zoek naar het antwoord op deze vragen.

Tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure: de wet is verschenen

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020. Het principe is dat de respectieve rechten en verplichtingen van alle belanghebbenden worden bevroren in de staat waarin ze zich bevinden op datum van de tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure.

Wanneer het cpbw bevoegdheden van de ondernemingsraad opneemt

Tijdens de sociale verkiezingen, die plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020, kiest men werknemersvertegenwoordigers voor twee overlegorganen: het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) en de ondernemingsraad (OR). In ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers tellen, neemt het comité pbw in bepaalde gevallen bevoegdheden op die normaal zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging (VA).

Discriminatie in verband met syndicale activiteiten

De Franse overheid voerde onlangs, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, een studie uit over discriminatie in verband met syndicale activiteiten in Frankrijk. Welke resultaten leverde dit onderzoek op? En is de Franse situatie vergelijkbaar met de Belgische? Een actueel onderwerp, want de sociale verkiezingen in ons land vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020.

Werknemersoverleg is essentieel, maar welk soort inspraak willen we?

Net voor de zomer van 2016 rapporteerde de externe preventiedienst Attentia een bevraging bij meer dan 15 000 Belgisch werknemers over hun werkbeleving. Uit de enquête bleek dat de het gebrek aan inspraak frequent wordt gemeld als belastend, en dat lijkt op het eerste gezicht raar. 

Bescherming van kandidaten sociale verkiezingen bijgeschaafd?

Een wetsvoorstel suggereert een herziening van de voorwaarden voor de ontslagbescherming van kandidaten bij de sociale verkiezingen. De indieners zijn van mening dat de bescherming, zoals ze tot op heden bestaat, ongelijkheid tussen werknemers creëert.

De opstart van een nieuw Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, moeten de nieuwe Comité’s voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) opgericht worden. Sommige ondernemingen krijgen voor het eerst te maken met een Comité PBW. Daarom enkele tips. 

Sociale verkiezingen: weinig verschillen tussen programma’s van de drie bonden

Wanneer er politieke verkiezingen plaatsvinden, proberen de politieke partijen zich met alle middelen te onderscheiden van hun opponenten. Heel anders gaat het eraan toe bij de sociale verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s van de drie bonden wijken nauwelijks van elkaar af en van overdreven profileringsdrang is geen sprake. 

Comité PBW: een constructieve houding vanaf de eerste vergadering

Binnenkort worden er nieuwe leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen en zal er een eerste vergadering plaatsvinden. In het licht hiervan sprak PreventFocus met bedrijfsbemiddelaar Bénédicte de Callataÿ over hoe men binnen het sociaal overleg een gemoedelijke en constructieve sfeer kan creëren. 

Voorstellen voor meer stemgerechtigden bij sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. De aanloop naar die verkiezingen gaat gewoontegetrouw gepaard met ideeën, proefballonnetjes en voorstellen om de regels rond de verkiezingen aan te passen. Dat is dit jaar niet anders.