Artikel

Het ABC van NACE

De NACE-code duidt de activiteitssector van een onderneming aan. Waar komt de code vandaan? Wie kent ze toe en kan een onderneming zijn code wijzigen?

Preventiedeskundigen: toenemend belang van kwalificaties en erkenningen

Al meer dan 150 jaar doen ondernemingen een beroep op deskundigen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëeren voor hun werknemers. Door de jaren heen veranderden de rol, de opleiding en competenties van deze deskundigen. Andrew Hale Andrew Hale is professor in de veiligheidswetenschappen aan de technische Universiteit Delft1, van de Technische Universiteit Delft schetst deze evolutie en staat stil bij de richting die dit beroep in de toekomst zal uitgaan.

Opleiding preventieadviseurs op de korrel genomen (opinie)

Recent is een nieuw KB over de opleiding van preventieadviseurs verschenen. Dit KB is er gekomen na jarenlange discussies en het valt te verwachten dat het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd is. Onderstaand opinie-artikel formuleert een aantal kritische bedenkingen maar wil vooral een bijdrage leveren aan een debat over een nieuw concept voor de opleiding van preventieadviseurs Dit artikel is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het boek "Meer welzijn op het werk" Een bijdrage van Jan Van Peteghem, directeur van de afdeling Risicobeheersing bij IDEWE vzw, en Marc Heselmans, Eredirecteur-generaal Toezicht Welzijn op het Werk.

De hiërarchische lijn: de pionnen op het terrein

Ieder bedrijf is verplicht een welzijnsbeleid uit te bouwen. Voor iedere sector of elk bedrijf zal dat er anders uitzien in de praktijk, maar één ding geldt overal: de hiërarchische lijn is een pijler bij de uitvoering van dit beleid. Maar wie vormt die hiërarchische lijn en wat zijn haar taken, opdrachten en verantwoordelijkheden?