Wetgeving

Boek: Het managen van veiligheid en gezondheid op het werk

Het gebeurt niet iedere dag dat er een boek verschijnt voor leidinggevenden over welzijn op het werk. Em. prof. Jan Van Peteghem heeft een praktijkgerichte gids geschreven over hoe de systematiek van het beheer van arbeidsveiligheid kan doorgetrokken worden naar de andere welzijnsdomeinen.

Nieuwe norm voor verfspuitcabines

In december 2018 heeft het CEN (Europese normalisatieinstituut) een nieuwe norm gepubliceerd voor veiligheid in verfspuitcabines. Deze norm vervangt drie andere normen.

Verdrag nr. 187 promotioneel kader voor welzijn op het werk geratificeerd door België

Op 31 mei 2018 ratificeerde de Belgische regering officieel het Verdrag nr. 187 betreffende de instelling van een promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. 

Binnenkort een KB voor meer responsabilisering

Wat betreft de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest, kondigden minister van Sociale Zaken en minister van Werk in de ministerraad van 31 maart 2017 een ontwerp van koninklijk besluit aan ter responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen. Het is de bedoeling om mensen die de capaciteiten hebben om te werken, te motiveren om opnieuw aan de slag te gaan