Onderzoek

Risico’s en preventie bij kappers

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico’s en preventiemaatregelen in kapsalons. Via een literatuurstudie en bevraging bij Belgische kappers werd een schets gemaakt van de Europese en Belgische kapperssector wat betreft de socio-economische situatie, de arbeidsomstandigheden en de manier waarop de sector omgaat met welzijn op het werk.

Hoe culturele diversiteit binnen welzijnsbeleid succesvol aanpakken

Een Europese studie besluit dat de rol van leidinggevenden uitermate belangrijk is voor interculturele efficiëntie. Het blijkt dat de leiderschapsstijl die welzijn bevordert, samenvalt met efficiënt beheer van culturele diversiteit. Een efficiënt welzijnsbeleid in een cultureel diverse werkomgeving  moet verschillende standpunten aanvaarden en moet de mogelijkheid bieden om de basiskennis aanzienlijk uit te breiden om alternatieve beslissingen en probleemoplossingen mogelijk te maken. In het rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Onderzoek naar de taken van de hiërarchische lijn

De hiërarchische lijn is volgens de welzijnswet mee verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het welzijnsbeleid op het werk. Maar is de hiërarchische lijn hier zelf wel voldoende van op de hoogte? Een lid van de hiërarchische lijn bij een Belgisch filiaal van een multinational, deed onderzoek bij zijn collega’s en doet enkele voorstellen om de hiërarchische lijn meer te betrekken bij het welzijnsbeleid.

Indicatoren voor veiligheidsprestaties

Zijn er basisindicatoren die aangeven of een bedrijf al dan niet goede veiligheidsprestaties behaalt? Dat was de vraagstelling van een Canadees onderzoek. Het resultaat: een vragenlijst met 8 items die de basis vormen van een succesvol preventiebeleid.

Analysemethodes van veiligheids- en gezondheidscultuur

Het doel van dit project is om alle bestaande strategieën en methodes voor het meten en doorgronden van de veiligheids- en gezondheidscultuur binnen een organisatie, te verzamelen.

Statusrapport rond sociale innovatie en preventiebeleid

Prevent werkte mee aan een rapport over alle bestaande beleidstrategieën en praktijkvoorbeelden binnen Europa om sociale innovatie op het werk, en dus de kwaliteit van de arbeid, te stimuleren en te verhogen.