Onderzoek

Rapport van project over vroegtijdige waarschuwingssystemen van werkgerelateerde ziekten

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseerde een groot onderzoeksproject waarin deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samengebracht werden om de waarschuwings- en bewakingsbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken. Het agentschap publiceerde onlangs het rapport van dit project.

Veiligheid en welzijn op het werk: belangrijkste trends

De enquête over de belangrijkste trends op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk, uitgevoerd door Karolien van Nunen (Universiteit Antwerpen), werd – onder andere – door Prebes overgedragen aan zijn leden. De eerste resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar.

Veiligheidsklimaat voorspelt ongevallen

Mindere resultaten op het vlak van veiligheidsklimaat vergroten de kans op arbeidsongevallen. Dat is de conclusie van een Deens onderzoek. In 2012 werden voor het onderzoek meer dan 3500 arbeiders bevraagd over het veiligheidsklimaat en in 2014 over arbeidsongevallen.

Studie naar het effect van VGW-opleiding voor startende werknemers

Het INRS (Institut national de la recherche scientifique) voerde een onderzoek uit naar het effect dat opleidingen over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers jonger dan 25 jaar, hebben op het aantal arbeidsongevallen.

Onderzoek naar succesfactoren van de Zero Accident Vision

Verschillende organisaties gebruiken de 'Zero Accident Vision' als vertrekpunt voor hun welzijnsbeleid. Een onderzoek in zeven Europese landen, waaronder België, peilde naar de succesfactoren van zo'n beleid. 

Arbeidsorganisatie en welzijn op het werk in Europa

Eurofound, de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden, publiceerde onlangs een verslag van de laatste ‘Company Survey’. Die enquête onderzoekt het beleid van Europese bedrijven op het vlak van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en sociale dialoog.

Stuwende en remmende krachten van een preventiebeleid

Volgens Amerikaanse experts in veiligheid en gezondheid op het werk zijn de houding van werknemers, de beperkte budgetten en een gebrek aan inzicht in de risico’s de belangrijkste belemmeringen van het veiligheids- en welzijnsbeleid in de ondernemingen.

Risico’s en preventie bij kappers

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico’s en preventiemaatregelen in kapsalons. Via een literatuurstudie en bevraging bij Belgische kappers werd een schets gemaakt van de Europese en Belgische kapperssector wat betreft de socio-economische situatie, de arbeidsomstandigheden en de manier waarop de sector omgaat met welzijn op het werk.

Hoe culturele diversiteit binnen welzijnsbeleid succesvol aanpakken

Een Europese studie besluit dat de rol van leidinggevenden uitermate belangrijk is voor interculturele efficiëntie. Het blijkt dat de leiderschapsstijl die welzijn bevordert, samenvalt met efficiënt beheer van culturele diversiteit. Een efficiënt welzijnsbeleid in een cultureel diverse werkomgeving  moet verschillende standpunten aanvaarden en moet de mogelijkheid bieden om de basiskennis aanzienlijk uit te breiden om alternatieve beslissingen en probleemoplossingen mogelijk te maken. In het rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Onderzoek naar de taken van de hiërarchische lijn

De hiërarchische lijn is volgens de welzijnswet mee verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het welzijnsbeleid op het werk. Maar is de hiërarchische lijn hier zelf wel voldoende van op de hoogte? Een lid van de hiërarchische lijn bij een Belgisch filiaal van een multinational, deed onderzoek bij zijn collega’s en doet enkele voorstellen om de hiërarchische lijn meer te betrekken bij het welzijnsbeleid.