Artikel

Motivatie en communicatie inzake preventie

Het is niet gemakkelijk om gewoontes op het vlak van veiligheid van vandaag op morgen te veranderen. In sommige gevallen vertoont de directie van een onderneming wel goede wil, maar word de goede bedoelingen door een reeks van factoren afgeremd of zelfs helemaal geblokkeerd. Welke inmengingen moeten we bestrijdenen hoe kunnen we attitudes ten opzichte van veiligheid op een blijvende manier veranderen?

Menselijke verantwoordelijkheid in arbeidsongevallen: artsen ontsnappen niet aan de trend

De verantwoordelijkheid voor arbeidsongevallen, medische drama's, industrierampen wordt meestal de mens ten laste gelegd. Deze vaststelling getuigt van een gebrek aan algemene visie op de bestudeerde problematiek. In werkelijkheid is de mens immers slechts een radertje van een geheel waar menselijke, technologische en organisatorische factoren nauw verweven zijn. Anne-Sophie Nyssen, hoogleraar cognitieve ergonomie en interventie op het werk aan de Université de Liège, bestudeert sinds ruim vijftien jaar de ontstaansmechanismen van fouten in de complexe systemen van de arbeidswereld. Er is een nauwe samenwerking gegroeid tussen haar dienst en de anesthesie, de chirurgie, de medische wereld in het algemeen om niet alleen de doeltreffendheid en de zorgkwaliteit maar ook de veiligheid voor de patiënt te verhogen.

Over arbeidsongevallen en veiligheidscultuur

Bij het analyseren van arbeidsongevallen wordt vaak voorbijgegaan aan technische aspecten als mogelijke oorzaak. De reden van het ongeval wordt dan gezocht bij een menselijke fout. Een degelijke analyse leert ons echter dat menselijke ‘fouten’ vaak gelinkt zijn aan een verkeerd technisch concept of een verkeerde arbeidsorganisatie.