Artikel

Jonge werknemers warm maken voor een preventiecultuur

Een onderzoek door zowel INRS (Frankrijk) als de IRSST (Canada) onderstreept de noodzaak om de preventiecultuur onder jonge werknemers te bevorderen.

20 kaarsjes voor Prevent

Op 1 december 2017 mocht Prevent 20 kaarsjes uitblazen. Voor diegenen die het zich nog herinneren: Prevent werd op 1 december 1997 feestelijk boven de doopvont gehouden. Als vzw was het de opvolger van de Nationale Vereniging tot Voorkoming van Arbeidsongevallen, de NVVA. Deze werd al in 1952 opgericht door de toenmalige arbeidsongevallenverzekeraars. 

Energize yourself, sensibiliseringscampagne voor een evenwichtige levensstijl

Sibelga, distributienetbeheerder voor aardgas en elektriciteit voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontwikkelt elk jaar een aantal interne preventie- en sensibiliseringscampagnes. Met Energize yourself, de campagne die op dit moment loopt, begeleidt het bedrijf haar medewerkers stap voor stap bij het creëren (en onderhouden) van een evenwichtige levensstijl, zowel thuis als op het werk.

Leren uit de aanslagen van 22 maart 2016

De aanslagen in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem en in het metrostel in Maalbeek staan in ons collectieve geheugen gegrift. Marc Hoppenbrouwers, preventieadviseur van de Brussels Airport Company formuleert anderhalf jaar later een aantal bedenkingen.

Zero Accident Vision: een Canadees voorbeeld

De Scandinavische preventiestrategie Zero Accident Vision raakt steeds meer ingeburgerd in de bedrijven. Deze visie gaat ervan uit dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden door een proactief veiligheidsbeleid te voeren. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld uit Canada.

 

Nul arbeidsongevallen als doelstelling: ambitieus of naïef?

Veel ondernemingen die aan de buitenwereld willen tonen dat ze veiligheidsbewust zijn, zetten als doelstelling voorop geen enkel ongeval op de werkvloer meer te dulden. Dat klinkt vooruitstrevend. Maar is het ook zinvol?

Nobelprijs voor nudging

De Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler (72) heeft de Nobelprijs Economie in ontvangst genomen. De professor aan de universiteit van Chigaco bestudeerde hoe mensen gestuurd kunnen worden richting betere keuzes, ook wel ‘nudging’ genoemd.

Nudging of hoe een klein duwtje aanspoort tot veiliger gedrag

De noodzaak voor 'gedragsverandering' is een vaak gehoord recept voor meer veiligheid en gezondheid op het werk. De hamvraag is uiteraard hoe je het gedrag van mensen kan veranderen. 'Nudging' is een aanpak die meer en meer naar voren wordt geschoven voor het uitwerken van effectieve oplossingen, vooral dan in beleidsdomeinen zoals verkeersveiligheid of gezondheidspromotie. Op de bedrijfsvloer en in de context van welzijn op het werk is het concept minder gekend. De 'nudging' inzichten zijn misschien niet nieuw maar kunnen zeker interessant zijn voor het zoeken naar oplossingen.

Burn-out en controles psychosociaal welzijn

In antwoord op een parlementaire vraag over burn-out-preventiemaatregelen in bedrijven, geeft minister van Werk, Kris Peeters, een stand van zaken over de controles op het psychosociaal welzijn van de werknemers.

Positieve welzijnsindicatoren

Tijdens de navormingsdagen (editie 2017) van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen te Malle, gaven Charles Petré en Raf D’haen een workshop met de titel “Positieve Welzijnsindicatoren Formuleren”. Prevent vroeg hen naar aanleiding hiervan een opiniërende bijdrage te schrijven.