Wetgeving

Werken met derden: informatieverplichtingen

Wie een contractor of een 'derde' in huis haalt, heeft een aantal specifieke verplichtingen. Het geven van informatie over risico's en preventiemaatregelen staat daarbij centraal. De verplichtingen staan opgesomd in de wet welzijn en in de Codex welzijn op het werk. 

Reglementering werken met derden

Soms werken werknemers van verschillende werkgevers samen op een arbeidsplaats of komen werknemers van aannemers in een onderneming werken uitvoeren. In deze situaties zijn maatregelen nodig om informatie uit te wisselen en te coördineren. Inzake welzijn op het werk staan deze beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 van de wet welzijn.