Artikel

Ontwerpproces ISO 45001

Het ontwerp van de norm ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements, die in 2016 gepubliceerd zou moeten worden, gaat gestaag verder. 

VCA, verleden, heden en toekomst

Zo’n 410.000 werknemers werkten de jongste 10 jaar succesvol een veiligheidsopleiding af via het VCA-certificatiesysteem. “Ongeacht of al deze mensen ook voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werken, hebben ze toch een basiskennis van veiligheid op het werk meegekregen.” PreventFocus sprak met Kris De Meester, adviseur veiligheid en gezondheid bij het VBO en secretaris van de vzw BeSaCC-VCA.

Commentaar: Aangemelde instanties: wat doen ze en wat is hun meerwaarde?

Onlangs kwamen de zogenaamde 'aangemelde instanties' onder vuur te liggen nadat Nederlandse journalisten erin slaagden om een mandarijnen netje te laten erkennen als medisch implantaat. Waarvoor staan deze instanties en wanneer moet je er een beroep op doen?

 

Gebaseerd op een artikel van Tania Pauwels, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

 

Vakbonden vegen eerste ontwerp ISO 45001 van tafel

In het voorjaar van 2014 werd een eerste ontwerp van de managementsysteemnorm ISO 45001 voorgesteld. Meteen barstte een storm van kritiek los. De vakbonden en werknemersvertegenwoordigers zijn niet te spreken over het voorstel. 

Managementsysteemnormen zoals ISO 9001 worden geüniformiseerd

Momenteel zijn de normen ISO 9001 en 14001 in herziening. In 2015 wordt een nieuwe versie verwacht. Maar dit keer gaat het niet zomaar om een kleine aanpassing. ISO is bezig aan een proces waarbij alle normen die managementsystemen naar voren schuiven op eenzelfde leest geschoeid zijn. Ook de nieuwe norm ISO 45001 die de bekende OHSAS zal vervangen, volgt deze nieuwe structuur.

OHSAS 18001 & ISO 45001:2016

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series. OHSAS is geen officiële norm maar werd wel opgesteld en gesteund door een aantal normalisatie-instituten. Momenteel werkt een ISO-werkgroep aan de omvorming van OHSAS 18001 tot een volwaardige ISO norm. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond en dan is de norm ISO 45001 een feit.

Conform met de wetgeving in zes stappen

De regelgeving voor bedrijven is vaak complex en evolueert snel. Legal compliance, of conform zijn met de heersende wetgeving, wint dan ook steeds meer aan belang. Ook wat betreft de wetgeving rond welzijn op het werk. Maar hoe pak je dit systematisch aan?

Toekomstige ISO-norm voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft de oprichting goedgekeurd van een nieuw projectcomité voor de uitwerking van een internationale norm voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Zorg dragen voor de toeleveringsketen

In onze huidige economie besteden bedrijven in toenemende mate bepaalde delen van hun activiteiten en processen uit. Deze trend van outsourcing en het groeiende belang van de toeleveringsketens (‘supply chain’) hebben een niet te onderschatten impact op de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de diverse toeleverings- en aannemersbedrijven.

Veiligheid en gezondheid in de toeleveringsketen

Preventie en welzijn op het werk reiken verder dan de spreekwoordelijke fabriekspoort. In onze huidige economie besteden bedrijven in toenemende mate bepaalde delen van hun activiteiten en processen immers uit. Deze trend van outsourcing en het groeiende belang van de toeleveringsketens (‘supply chain’) hebben een niet te onderschatten impact op de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de diverse toeleverings- en aannemersbedrijven - in zowel binnen- als buitenland. Dit artikel tracht een aantal inzichten te geven in de problematiek van outsourcing en hoe bedrijven de veiligheid en gezondheid van werknemers in hun toeleverketen kunnen beïnvloeden.

Lieven Eeckelaert, Prevent