Artikel

Duurzame gedragsverandering door positieve waardering

Gedrag veranderen bij mensen is één van de grootste uitdagingen waarmee een bedrijf te maken krijgt. Dit lukt alleen als het bedrijf erin slaagt om een sterke vertrouwensband met haar medewerkers op te bouwen. Eén van de beste en tegelijk goedkoopste manieren hiervoor is inzetten op waardering. Nathalie Arteel, bedrijfsleider van Arteel, licht toe hoe haar bedrijf dit aanpakt.

Wees ‘SMART’ bij het formuleren van doelstellingen

Ook bij het formuleren van doelstellingen die te maken hebben met veiligheid en gezondheid op het werk, zoals in het jaaractieplan, is het belangrijk om te waken over de SMART-criteria. Deze criteria zorgen er niet alleen voor dat de vooropgezette doelen duidelijk en haalbaar zijn, maar ook dat de resultaten opgevolgd kunnen worden.

 

Verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001

De publicatie van de toekomstige norm ISO 45001 Systemen voor gezondheids- en veiligheidsmanagement op het werk, die aanvankelijk gepland was voor eind 2016, is volgens de optimisten voorzien voor november 2017, maar zal uiteindelijk wellicht pas in maart 2018 plaatsvinden. Ten gevolge van die vertraging weten bedrijven niet meer welk managementsysteem voor de gezondheid en veiligheid op het werk ze moeten toepassen: de norm OHSAS 18001, die zal verdwijnen, of de norm ISO 45001, die nog lang niet op punt staat? Een overzicht.

Key Performance Indicators ook bruikbaar voor welzijnsbeleid?

Ondernemingen bepalen steeds vaker hun doel aan de hand van objectiveerbare gegevens. Ze goochelen met key performance indicators (KPI’s) om te komen tot balanced scorecards. Maar wat betekenen deze Engelstalige termen en hoe kan de preventieadviseur er gebruik van maken?

Ontwerpproces ISO 45001

Het ontwerp van de norm ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements, die in 2016 gepubliceerd zou moeten worden, gaat gestaag verder. 

VCA, verleden, heden en toekomst

Zo’n 410.000 werknemers werkten de jongste 10 jaar succesvol een veiligheidsopleiding af via het VCA-certificatiesysteem. “Ongeacht of al deze mensen ook voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werken, hebben ze toch een basiskennis van veiligheid op het werk meegekregen.” PreventFocus sprak met Kris De Meester, adviseur veiligheid en gezondheid bij het VBO en secretaris van de vzw BeSaCC-VCA.

Commentaar: Aangemelde instanties: wat doen ze en wat is hun meerwaarde?

Onlangs kwamen de zogenaamde 'aangemelde instanties' onder vuur te liggen nadat Nederlandse journalisten erin slaagden om een mandarijnen netje te laten erkennen als medisch implantaat. Waarvoor staan deze instanties en wanneer moet je er een beroep op doen?

 

Gebaseerd op een artikel van Tania Pauwels, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

 

Vakbonden vegen eerste ontwerp ISO 45001 van tafel

In het voorjaar van 2014 werd een eerste ontwerp van de managementsysteemnorm ISO 45001 voorgesteld. Meteen barstte een storm van kritiek los. De vakbonden en werknemersvertegenwoordigers zijn niet te spreken over het voorstel. 

Managementsysteemnormen zoals ISO 9001 worden geüniformiseerd

Momenteel zijn de normen ISO 9001 en 14001 in herziening. In 2015 wordt een nieuwe versie verwacht. Maar dit keer gaat het niet zomaar om een kleine aanpassing. ISO is bezig aan een proces waarbij alle normen die managementsystemen naar voren schuiven op eenzelfde leest geschoeid zijn. Ook de nieuwe norm ISO 45001 die de bekende OHSAS zal vervangen, volgt deze nieuwe structuur.

OHSAS 18001 & ISO 45001:2016

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series. OHSAS is geen officiële norm maar werd wel opgesteld en gesteund door een aantal normalisatie-instituten. Momenteel werkt een ISO-werkgroep aan de omvorming van OHSAS 18001 tot een volwaardige ISO norm. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond en dan is de norm ISO 45001 een feit.