Werknemersinformatie

Alcoholslot

Minister van Mobiliteit, François Bellot, heeft een wetsontwerp klaar dat een alcoholslot verplicht voor chauffeurs die na een eerdere veroordeling opnieuw betrapt worden op dronken rijden of die een ongeval veroorzaakt hebben onder invloed van alcohol. Maar wat is een alcoholslot? En wanneer moet het geïnstalleerd worden? PreventActio geeft antwoord op deze vragen. 

Alcohol en drugs op de werkvloer

Problematisch gebruik van drugs is een realiteit in de maatschappij en dus ook op de werkvloer. Hoe kan je werkgever reageren als die een werknemer op druggebruik betrapt? En wat kan je zelf ondernemen om collega's die problematisch gebruiken te helpen?

Drugs en alcohol op het werk: effecten op je gezichtsvermogen en waakzaamheid

Het gebruik van alcohol en/of drugs op het werk of na het werk kan tot ernstige ongevallen leiden. Doordat deze stoffen het zicht, de reflexen, de concentratie en de waakzaamheid van de werknemers aantasten, vormen ze een reëel gevaar voor de veiligheid.    

Instructiefiche - Wat zijn de grenzen van verantwoord alcoholgebruik?

De grenzen van verantwoord alcoholgebruik zijn afhankelijk van verschillende parameters: het percentage alcohol, het geslacht, het gewicht en de situatie waarin het alcoholgebruik plaatsvindt.

Alcohol op het werk: hoe is het met jouw alcoholgebruik?

Bij het begin van een nieuw jaar maken veel mensen goede voornemens. Zou het niet verstandig zijn als we, na de rijkelijk met drank besprenkelde eindejaarsfeesten, ons alcoholgebruik eens onder de loep nemen? Uit een onderzoek blijkt dat 13% van de Belgische werknemers eigenlijk te veel alcohol drinkt. Operatie Veiligheid helpt je om te onderzoeken of jouw alcoholgebruik niet problematisch is.

Stoppen met roken!

De internationale dag zonder tabak op 31 mei is de ideale dag voor al wie wil beslissen met deze slechte gewoonte te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2020 het tabaksgebruik de belangrijkste oorzaak zal zijn van de sterfgevallen en de arbeidsongeschiktheid in de wereld, met meer dan 10 miljoen slachtoffers per jaar.