Wetgeving

Alcohol- en drugtests: erg complexe wetgeving

De CAO nr. 100 van 1 april 2009 biedt werkgevers de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden alcohol- en drugtests uit te voeren. Verschillende wetten bemoeilijken dit echter.

Verstrengde rookwetgeving vanaf 2010

Vanaf 1 januari 2010 is de Belgische rookwetgeving verstrengd. Er mag niet meer gerookt worden in publieke gesloten ruimtes.

Alcohol- en drugbeleid in arbeidsreglement: geen overlegprocedure nodig

De CAO 100, die eerder dit jaar verscheen, verplicht ondernemingen om een preventief alcohol- en drugbeleid op te stellen (1). Een wijziging aan de wet op het arbeidsreglement vergemakkelijkt de uitvoering van dit beleid.

Invoering CAO 100 maakt weg vrij voor alcohol- en drugtests

Op 1 april 2009 ondertekenden de vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een CAO waarin onder meer wordt bepaald dat het voor de werkgevers in bepaalde gevallen mogelijk is om alcohol- en drugtests af te nemen van hun werknemers (1). Daardoor ligt ook de weg open voor het installeren van alcoholsloten, apparaten die verhinderen dat een voertuig wordt gestart wanneer de bestuurder gedronken heeft, in bussen, taxi’s of andere voertuigen.

EU op weg naar nog strengere rookwetgeving

Op 24 oktober 2007 nam het Europees Parlement in een resolutie het Groenboek “Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau” aan. De resolutie zet de ingeslagen weg naar een rookvrij Europa verder. De belangrijkste punten.

Op weg naar een rookvrij Europa ?

Op 30 januari 2007 publiceerde de Europese Commissie een groenboek getiteld “Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau”. Ze wil met het document een aanzet geven in de strijd tegen ‘omgevingstabaksrook’. Het document geeft een stand van zaken rond passief roken in Europa en stelt een aantal beleidsopties voor.

Roken in bedrijfswagens

Naar schatting 5% van de ongevallen op de weg zijn te wijten aan het gebruik van tabak achter het stuur. Naast een verminderde aandacht heeft tabak ook fysieke gevolgen die zijn gebruik achter het stuur problematisch maken. Wat zijn daarvan de gevolgen? Welke houding neemt u best aan ten opzichte van rokende bestuurders?

De Belgische wet en roken

Sinds 1 januari 2006 is roken op de werkplaats verboden, tenzij dat in een gesloten rokersruimte met ventilatiesysteem gebeurt. Dat is genoegzaam bekend. Maar hoe zit het met de bescherming van de niet-roker in cafés, restaurants, discotheken,…? En mag je op openbare plaatsen nu eigenlijk nog een sigaretje opsteken? PreventActua geeft u een overzicht van de Belgische wetgeving over roken.