Wetgeving

ISO 45003: zorgsysteem voor psychosociale aspecten

In juni 2021 werd de ISO-norm 45003 over het beheer van psychosociale risico’s gepubliceerd. Deze managementnorm loopt volledig parallel met ISO-norm 45001 over veiligheid en gezondheid op het werk.

Professionele bestuurders: vragen over maximaal toegelaten alcoholconcentratie

Sinds 1 januari 2015 is de alcohollimiet verlaagd tot 0,2 promille voor professionele bestuurders. Sommige bestuurders lappen deze limiet aan hun laars. Zo is er in de pers het verhaal verschenen van een schoolbuschauffeur met 0,62 mg alcohol per liter uitgeademde lucht. Hij overschreed met andere woorden 7 keer de limiet (0,9 mg/l) voor professionele chauffeurs.

Nieuwe technische voorwaarden voor ademtesters en ademanalysetoestellen

Op 30 april 2014 verscheen een wet die het maximaal toegelaten alcoholgehalte voor beroepschauffeurs verlaagde tot 0,2‰. Aanvullend verscheen een KB met technische voorwaarden voor ademtesters en ademanalysetoestellen.

Rookverbod: is de uitzondering voor private ruimtes discriminerend ?

Een werknemer van een gesloten asielcentrum heeft de Belgische staat als werkgever voor de rechter gedaagd wegens het niet naleven van de rookverbodwetgeving. In het centrum mag in private ruimtes gerookt worden. De arbeidsrechtbank heeft voorlopige maatregelen bevolen over de naleving van het rookverbod in de instelling.

Rookkamers

De rookwet van 2009 gaat over rond tabaksgebruik in het openbaar en op het werk. De wet voorziet dat een rookkamer mag ingericht worden. Voor de publieke ruimten zijn hierover afzonderlijke bepalingen in een KB maar hoe zit het met rookkamers op het werk?

Alcoholsloten: eindelijk een eerste goedkeuring

De Dienst Wettelijke Metrologie heeft voor het eerst een alcoholslot geijkt en goedgekeurd. Daardoor is aan alle voorwaarden voldaan en kunnen de rechters voortaan automobilisten verplichten om met een alcoholslot te rijden nadat ze betrapt werden op rijden onder invloed. 

Uitzondering op het rookverbod verdwijnt vanaf 1 juli 2011

De uitzondering op het algemeen rookverbod in openbare plaatsen en op de werkplaatsen wordt eindelijk vroeger opgeheven dan voorzien. Vanaf 1 juli 2011 is het ook verboden te roken in de cafés. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in een arrest van 15 maart 2011.

Franse Gemeenschap: Omzetting van CAO nr. 100 in de hogescholen

In februari 2011 heeft de Franse Gemeenschap drie beslissingen van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs in verband met de preventie van alcohol en druggebruik in de hogescholen verbindend verklaard.

Veroordeling tot rijden met een alcoholslot: hoe werkt het systeem?

Het alcoholslot, ook wel “alcolock” genoemd, is een systeem waarmee een auto alleen kan gestart worden nadat de bestuurder een alcoholtest heeft afgelegd. De plaatsing van een alcoholslot kan vanaf 1 oktober 2010 worden opgelegd als alternatief voor of aanvulling op de intrekking van het rijbewijs. Hoe verloopt dit in de praktijk? En wat zijn de gevolgen voor beroepschauffeurs?

Artikel 99 ARAB eindelijk opgeheven

Het Koninklijk Besluit van 19 mei 2010 tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) verscheen op 3 juni 2010 in het staatsblad. Dat artikel 99 was tot voor de publicatie van CAO 100 de enige regel in de Belgische welzijnswetgeving rond alcohol op het werk. Het verbood werknemers om alcohol mee te brengen naar de werkplaats.