Onderzoek

Verhogen angstremmers en slaapmiddelen het risico op arbeidsongevallen?

Benzodiazepines, zoals angstremmers en slaapmiddelen, zijn geneesmiddelen die in Frankrijk op grote schaal worden gebruikt. Bestaat er een verband tussen het gebruik van die middelen en het risico op arbeidsongevallen? In het kader van zijn doctoraat voerde een Franse onderzoeker[1] twee studies uit om die vraag te beantwoorden.

Middelengebruik (of -misbruik?) bij werknemers

Er gaat steeds meer aandacht uit naar psychosociale belasting op het werk, en daar is misschien wel reden toe. Franse arbeidsgeneesheren zijn uitermate bezorgd over het gebruik van drugs door mensen met stresserende jobs. En in België?

Luxemburg: één arbeidsongeval op vier veroorzaakt door alcohol

In de tweede editie van het boek "L'alcool, les drogues et le travail", voorgesteld door de Luxemburgse Fédération des artisans, doet de auteur een trieste vaststelling: in sommige bedrijven in het Groothertogdom Luxemburg zou 15% van de werknemers alcohol consumeren op het werk.

Alcoholgebruik beïnvloedt job bij 1 op 10 werknemers

De KU Leuven bevroeg eind vorig jaar ruim 5700 Belgische werknemers over hun drinkgedrag. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat één op de tien werknemers tijdens de werkuren gevolgen ondervindt van zijn/haar alcoholgebruik.

Overmatig alcoholgebruik bij één werknemer op zeven

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te verbruiken. Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Arbeidsomstandigheden en roken

Mensen roken om tal van redenen. Die redenen kunnen zich zowel in de persoonlijke als in de professionele sfeer situeren. Uit een studie van het Franse ministerie van Werk blijkt dat er meer wordt gerookt in geval van hoge fysieke of psychologische risico’s. Een overzicht van de resultaten van de studie.

Alcohol en drugs op de werkvloer

5 tot 20% van werknemers in Europa is verslaafd aan alcohol of loopt het risico verslaafd te worden. Dat concludeert een Europese studie op basis van nationale rapporten. Alcohol- en druggebruik op de werkvloer heeft nochtans ernstige economische, sociale en gezondheidsgevolgen, zowel voor de werknemer in kwestie, als zijn collega’s, werkgever en de maatschappij.

Rookverbod op de werkplek in de praktijk

Sinds 1 januari 2006 is het bij wet verboden om te roken op de werkplek. Dr. Jean-Charles Perrier, tabacoloog en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk CBMT, onderzocht hoe dat rookverbod werd voorbereid en georganiseerd en hoe het een jaar na de invoering ervan werd toegepast en beleefd. We zetten kort de belangrijkste conclusies van de studie uiteen.

Rookgedrag in België

Hoe zit het met het rookgedrag van de Belg? Werpen de overheidsmaatregelen tegen roken (rookverbod op werkplaats, in openbare ruimtes, restaurants,…) vruchten af? Op 26 mei 2007 bracht het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) een documentatiemap over roken uit. Daarin komt het rookgedrag in België uitgebreid aan bod. De belangrijkste bevindingen.

Een kater op het werk

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een rapport over de impact van alcohol op de gezondheid, de economie en het sociale leven in de EU. Alcohol is inderdaad niet weg te denken uit het leven van de Europeaan. De alcoholconsumptie in de EU is dan ook het hoogst ter wereld. Dit rapport maakt echter duidelijk dat alcohol een negatieve impact kan hebben op verschillende vlakken. In dit artikel belichten we vooral de link tussen alcohol en werk.