Goede Praktijk

Alcohol en drugs: een performant en transparant beleid

Voor de directie en de leden van het comité pbw van ASCO maakt een performant alcohol- en drugbeleid deel uit van het algemeen preventiebeleid in verband met veiligheid en gezondheid van de werknemers. Om de negatieve effecten van alcohol- en druggebruik op het werk te voorkomen, wilde het bedrijf een transparant beleid voeren op basis van duidelijke en precieze afspraken. De veiligheid van de werknemers staat hierbij centraal.

Honda zegt neen tegen alcohol en drugs

De collectieve arbeidsovereenkomst CAO 100 die bedrijven verplicht een alcohol- en drugbeleid uit te werken is reeds drie jaar van kracht. Uit recente cijfers van de Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen (VAD) blijkt echter dat nog lang niet alle bedrijven hun beleid rond alcohol- en druggebruik op het werk geformaliseerd hebben. PreventFocus nam een kijkje bij logistiek bedrijf Honda Europe waar directie en werknemers samen met Prevent een helder en efficiënt beleid op touw zetten.

Alcohol- en drugsbeleid in de praktijk: Dexia kiest voor strenge maar curatieve aanpak

Op 1 april 2010 moeten ondernemingen een preventief alcohol- en drugsbeleid hebben. Bedrijven moeten functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- en druggebruik voorkomen en adequaat reageren wanneer deze toch opduiken. Dexia, een bedrijf met zowat 8.000 werknemers, heeft niet gewacht op de goedkeuring van CAO 100 en werkte enkele jaren geleden al een ‘Procedure voor beheer van alcohol- en drugsproblemen op de werkplek’ uit. “We zijn bij het opstellen van die procedure volledig in de geest van de CAO 100 gebleven. We willen bijdragen tot het goed funtioneren van het personeel en mensen met problemen helpen”, zegt preventieadviseur Georges Volders.

Alcohol op het werk: een duidelijk beleid, graag

Een onderzoek bij de administratie van het Waalse gewest (maart 2006) bracht interessante resultaten naar boven over de houding van de werknemers tegenover het gebruik van alcohol op het werk. Het thema laat kennelijk niemand onverschillig en de werknemers zelf zijn vragende partij als het gaat om een duidelijk beleid ter zake. Om hier optimaal te kunnen op inspelen, besloot het ministerie zijn toekomstige beleid te baseren op een degelijke analyse van de situatie. Diverse actoren gingen daarom samen rond de tafel zitten.