Wetgeving

Wettelijke criterea voor het zicht bij het autorijden

De ogen leveren 90% van alle rij-informatie. Een slecht zicht is direct gerelateerd aan slecht rijden. Een verminderde rijvaardigheid door een slecht zicht zorgt voor een vertraagde reactie op signalen, verkeersborden en verkeersgebeurtenissen, en kan zo leiden tot een ongeval. Uit een studie van Vias institute blijkt dat slechts 15% van de Belgen expliciet de wettelijke limiet voor het zicht kent. 

Normalisatie en verkeersrisico’s

Verkeersongevallen zijn vandaag de belangrijkste doodsoorzaak op het werk. Volgens het recentste rapport van de ETSC (European Transport Safety Council) houdt tot 40% van de dodelijke ongevallen op Europese wegen verband met het werk. In Frankrijk en op internationaal niveau besteden de organisaties voor normalisatie steeds meer aandacht aan dit thema.

Professionele bestuurders: vragen over maximaal toegelaten alcoholconcentratie

Sinds 1 januari 2015 is de alcohollimiet verlaagd tot 0,2 promille voor professionele bestuurders. Sommige bestuurders lappen deze limiet aan hun laars. Zo is er in de pers het verhaal verschenen van een schoolbuschauffeur met 0,62 mg alcohol per liter uitgeademde lucht. Hij overschreed met andere woorden 7 keer de limiet (0,9 mg/l) voor professionele chauffeurs.

Omzendbrief herinnert brandweer aan gordelplicht

Op 4 november 2014 verscheen een omzendbrief die de brandweerdiensten erop wijst dat ook zij de gordel moeten dragen tijdens hun interventies. Enkel bij 'uitzonderlijke omstandigheden' zijn ze vrijgesteld van deze verplichting. 

Wetgeving rond veiligheid en gezondheid in de transportsector

In de transportsector gelden verschillende regels die het welzijn en de veiligheid van de chauffeurs en de andere weggebruikers ten goede moet komen. Uiteraard is er de verkeerswetgeving en de wet welzijn op het werk. Meer specifiek is er de wetgeving rond rij- en rusttijden en de bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest in het KB rijbewijzen.

Bedrijfsvervoerplan en federale diagnostiek in 2014

In 2014 zijn er twee belangrijke verplichtingen op het vlak van mobiliteit. Alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten dit jaar de federale mobiliteitsdiagnostiek invullen. Voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers in de Brusselse regio komt daar nog het bedrijfsvervoerplan bij.    

Medische minimumnormen voor besturen van voertuigen versoepeld

Vanaf 15 september 2010 worden de regels voor het verkrijgen van een rijbewijs voor personen met epilepsie, diabetes en visuele stoornissen aangepast. Dat was nodig om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met twee Europese richtlijnen.

Bedrijfsvervoerplan vanaf 100 werknemers in het Brussels Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering legt in het kader van de regelgeving over mobiliteit de opmaak van een bedrijfsvervoerplan op. Deze verplichting geldt voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

KB voert nieuwe regels in voor ‘opspatafschermingssystemen’

Op 9 mei verscheen in het Staatsblad het KB van 28 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit KB bevat nieuwe regels voor de opspatafschermingssystemen van vrachtwagens en hun aanhangwagens.