Wetgeving

Ernstige ongevallen onderzoeken

Voor ernstige arbeidsongevallen is het verplicht om een uitgebreid onderzoek in te stellen, een omstandig verslag op te maken en maatregelen te nemen om herhaling te vermijden. Wat houden deze verplichtingen precies in?

Burgerlijke aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Als er een arbeidsongeval gebeurt, kan de werkgever niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die regel. De programmawet heeft hierin onlangs nog een kleine aanpassing aangebracht.

Wijzigingen arbeidsongevallenaangifte

Met de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004) is een aantal zaken gewijzigd of verduidelijkt in de regelgeving rond de arbeidsongevallenaangifte.