Wetgeving

Arbeidsongevallen en tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Een recent KB heeft wijzigingen aangebracht aan een aantal specifieke bepalingen over de aangifte van arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Over welke wijzigingen gaat het?

Ernstige ongevallen: wie vult de verplichtingen in?

De werkgever en de bevoegde preventieadviseur moeten voortaan bij een ernstig arbeidsongeval een aantal verplichtingen invullen. Maar wie bedoelde de wetgever hier juist mee?

Ernstige ongevallen onderzoeken

Voor ernstige arbeidsongevallen is het verplicht om een uitgebreid onderzoek in te stellen, een omstandig verslag op te maken en maatregelen te nemen om herhaling te vermijden. Wat houden deze verplichtingen precies in?

Burgerlijke aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Als er een arbeidsongeval gebeurt, kan de werkgever niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die regel. De programmawet heeft hierin onlangs nog een kleine aanpassing aangebracht.

Aangifte van arbeidsongevallen: nieuw KB

Op 14 maart 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften. Dit KB betekent een volgende stap in de hervorming van de arbeidsongevallenaangiften.

Ernstige ongevallen wachten

In de Programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december) verschenen een aantal wijzigingen aan de bepalingen in verband met ernstige ongevallen. Voor elk ernstig ongeval op de arbeidsplaats moet de werkgever voortaan een onderzoek uitvoeren en een verslag opmaken. Een KB dat uitvoering moet geven, is echter nog onderweg. Het gevolg is dat de situatie momenteel allesbehalve duidelijk is.

Wijzigingen arbeidsongevallenaangifte

Met de programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004) is een aantal zaken gewijzigd of verduidelijkt in de regelgeving rond de arbeidsongevallenaangifte.