Onderzoek

De invloed van de omschakeling naar het zomeruur op arbeidsongevallen

Ieder jaar schakelen we in het vierde weekend van maart over van wintertijd naar zomertijd. Door de klok een uur vooruit te draaien, hoopt men langer van het daglicht te genieten en zo energie te besparen. De omschakeling heeft echter een grote invloed op onze nachtrust. Aangezien we een uur minder lang slapen, zijn werknemers minder uitgerust en neemt de kas op fouten toe, vooral bij opdrachten die een grote precisie of hoge waakzaamheid vragen. Christopher Barnes en David Wagner van de Universiteit van Michigan hebben dit fenomeen bestudeerd. Hun onderzoeksresultaten werden besproken in het artikel "Changing to Daylight Saving Time Cuts Into Sleep and Increases Workplace Injuries"

Bouwsector: meer ongevallen bij jongeren, zwaardere gevolgen bij ouderen

De bouwsector blijft een van de gevaarlijkste sectoren in België, daarom behoort deze branche tot de aandachtspunten van minister van Werk Joëlle Milquet. De minister gaf aan het Fonds voor Arbeidsongevallen de opdracht om de arbeidsongevallen in de bouwsector grondig te analyseren. Hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies.

Theorieën over kosten van arbeidsongevallen

Over kosten van arbeidsongevallen is al heel wat inkt gevloeid. Aan de basis van de verschillende studies liggen vaak verschillende definities, concepten en theorieën. Dit artikel gaat in op het begrippenkader dat kan gehanteerd worden bij het omschrijven van kosten van arbeidsongevallen.

Meer aandacht voor psychische schade bij een arbeidsongeval

Uit de Nederlandse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO blijkt dat de geestelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval niet onderschat mag worden. Een derde van de slachtoffers rapporteert immers psychisch letsel. De kans op langdurig verzuim en hoge kosten voor de werkgever is bovendien beduidend groter bij geestelijke dan bij lichamelijke schade.

Arbeidsongevallen: miskende effecten

Een arbeidsongeval heeft een weerslag op het slachtoffer, zijn gezin en zijn directe omgeving. Over de impact van een arbeidsongeval op de persoon en zijn omgeving bestaan niet veel studies, wat de Health & Safety Executive (UK) ertoe aanzette om de aard en de omvang ervan te onderzoeken. Het onderzoek richtte zich op twee sectoren: de bouwsector en de gezondheidszorg. Het blijkt dat beroepsongevallen ernstige gevolgen kunnen hebben voor het slachtoffer en mogelijk een belemmering vormen wanneer hij/zij weer aan het werk wil gaan.

De PreventMatrix: het kostenplaatje van een arbeidsongeval

Dat arbeidsongevallen kosten met zich meebrengen, daar is iedereen het over eens. Probleem is echter nagaan hoeveel kosten precies en wat de impact van deze kosten is op een onderneming. Prevent ontwikkelde een model voor het in kaart brengen van de kosten van arbeidsongevallen.

Arbeidsongevallen wereldwijd

Het ILO (International Labour Organisation) heeft een rapport uitgebracht over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de hele wereld. 2,2 miljoen doden per jaar te wijten aan arbeidsongevallen en beroepsziekten, dat is de schatting waarmee het ILO naar buiten komt. En meteen voegt het eraan toe dat het reële cijfer meer dan waarschijnlijk een pak hoger ligt.