Werknemersinformatie

Quiz: wat weet je over trillingen

Trillingen: Wat kunnen we doen?

Veel werknemers zijn blootgesteld aan trillingen bij het gebruik van handgereedschap, transportmiddelen en machines. In functie van de wijze waarop de trillingen worden overgedragen wordt er doorgaans een onderscheid gemaakt tussen hand-arm trillingen en lichaamstrillingen. De wet legt werkgevers verschillende verplichtingen en preventiemaatregelen op.

Hoe voorkom je de effecten van lichaamstrillingen?

Lichaamstrillingen komen vooral voor bij personen die actief zijn in de landbouw-, de bouw- en de transportsector.

Gezondheidsrisico’s van hand-armtrillingen

Bij het gebruik van aangedreven handgereedschap kan je blootgesteld worden aan trillingen. Een herhaalde en langdurige blootstelling kan leiden tot ziekten en letsels met blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg. Maar wat zijn hand-arm trillingen en wat zijn de gevolgen?