Actueel

Trillingen op fietsen met elektrische ondersteuning

Fietsen met elektrische ondersteuning worden steeds vaker gebruikt voor professionele doeleinden (koeriers, politieagenten, postbodes, enz.). Blootstelling aan de trillingen van de fiets gedurende meerdere uren per dag kan echter gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De huidige normen houden nog onvoldoende rekening met die trillingen, volgens de Duitse Commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk en normalisatie (KAN).

Onderzoek naar trillingsabsorberende handschoenen

Onderzoekers van het IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) uit Quebec hebben de doeltreffendheid van trillingsabsorberende handschoenen beoordeeld, hierbij rekening houdend met de effecten van de trillingen op de handvaardigheid en de grijpkracht.

Britse health and safety consultant krijgt boete voor foutief advies

In het Verenigd Koninkrijk werd een zelfstandige health and safety consultant veroordeeld tot het betalen van een boete omdat hij bedrijven geadviseerd had over technische en complexe materie, waartoe hij niet gekwalificeerd was. Bovendien bleek zijn advies ontoereikend en foutief te zijn.

Hand-armtrillingen: bouwsector in het Verenigd Koninkrijk neemt het voortouw

Lichamelijke gevolgen van blootstelling aan trillingen die inwerken op de bovenste ledematen, worden vaak veroorzaakt door een langdurige blootstelling aan handgereedschap zoals boormachines of kettingzagen. De ernstigste problemen zijn echter te wijten aan het hanteren van pneumatisch aangedreven materieel dat frequent in de bouw en bij wegenwerken wordt aangewend (bv. sloophamers, drilboren, trilstampers).