Wetgeving

Codex - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia

Codex Welzijn op het werk - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

KB trillingen

Op 14 juli 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over trillingen. Dit KB is de omzetting van een Europese richtlijn en vervangt de Belgische wetgeving terzake. Wat zijn de krachtlijnen van deze wetgeving?