Onderzoek

Opleidingen in ergonomie gunstig voor buschauffeurs

Veel buschauffeurs ondervinden lage rugpijn doordat ze elke dag langdurig dezelfde zithouding aannemen en blootgesteld worden aan lichaamstrillingen. Een groter ergonomisch bewustzijn door actieve opleidingen kan echter veel klachten wegnemen, zo blijkt uit de masterproef van dr. Karolien Lauwers, bedrijfsarts bij Mensura. 

Onderzoek in de kijker: Trillingsreducerende instrumenten

Hand- en armtrillingen vormen een probleem voor heel wat werklui in de bouw. Deze moeten zo veel mogelijk vermeden of beperkt worden aan de bron. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na of achteraf gemonteerde instrumenten hierbij kunnen helpen.

Belgische bedrijven halen normen voor hand- en armtrillingen niet

Bijna alle machines, apparaten en toestellen produceren trillingen. Werknemers die deze apparaten gebruiken, worden blootgesteld aan de trillingen kunnen hiervan na verloop van tijd gezondheidsproblemen ondervinden. Bernard Niels Rodenburg onderzocht in het kader van zijn opleiding Veiligheidskunde(1) in hoeverre Belgische bouwbedrijven de regelgeving inzake trillingen naleven. De belangrijkste bevindingen leest u hieronder.

Trillingen onder controle

Bijna alle machines, apparaten, voer- of werktuigen brengen mechanische trillingen voort. Dergelijke trillingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de mensen die eraan blootgesteld zijn. In het kader van hun opleiding veiligheidskunde wilden enkele cursisten nagaan hoe het gesteld was met de aanpak van mechanische trillingen op de werkvloer. Hiervoor hebben ze een rondvraag georganiseerd bij een aantal bedrijven. De resultaten hiervan gaven een beeld van de actuele implementatieproblematiek. Het projectwerk leverde een handig instrument op om de preventieadviseur wegwijs te maken in de materie en efficiënt aan de slag te gaan.

Mechanische trillingen meten en interpreteren

Tijdens een studiedag van Lucina gaf Joeri Luts van het Fonds voor de beroepsziekten een uiteenzetting over het meten van mechanische trillingen, de interpretatie van meetresultaten en ervaringen uit de praktijk. PreventActua geeft hier een overzicht van de belangrijkste bevindingen.