Artikel

Monteur overleden tijdens reparatie

Een vrachtwagenbestuurster bracht de laadbak van haar vrachtwagen naar beneden. Ze wist niet dat een mecanicien bezig was met een herstelling. De mecanicien werd verpletterd en overleefde het ongeval niet. 

Sneeuw op het dak van een voertuig: een niet te onderschatten gevaar

In de winter vormen sneeuw en ijs op de daken van voertuigen een reëel gevaar voor andere voertuigen. In Frankrijk worden bestuurders verantwoordelijk gehouden voor deze ijs- of sneeuwlaag en kunnen hiervoor boetes krijgen. Het verwijderen van zo’n laag op het dak – op drie of vier meter hoogte – is niet zonder risico.

Opinie: Ladingzekering, asbelasting, wegcode… recente evolutie

De reglementering over ladingzekering bestaat vijftig jaar. Volgens Gilbert Aerden, expert ladingzekering, is er echter weinig reden tot juichen, omdat het wettelijke kader een wirwar aan regeltjes blijft.

Gezondheidsrisico’s vrachtwagenchauffeurs

Bij het vrachtwagentransport wordt nogal eens geknoeid met de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders van trucks. Maar zelfs wanneer dit niet het geval is, blijft het beroep van vrachtwagenchauffeur niet zonder risico. Een aantal jaar geleden voerde de externe preventiedienst Idewe een grondig onderzoek uit naar de voedingsgewoonten, de fysieke activiteit en de slaapkwaliteit van 289 truckers. De conclusies hiervan blijven actueel, want recenter onderzoek uit het buitenland bevestigt de resultaten.

Opslag van bulkproducten: stortbunkers en silo’s

Stortbunkers worden in verschillende sectoren gebruikt om vaste grondstoffen, bulkproducten of afvalstoffen tussentijds op te slaan; ze zijn terug te vinden in diverse sectoren, zoals de landbouw, de fabricage van bouwproducten, steengroeven, verwerking van oud papier en dergelijke. Via transportbanden worden de goederenstromen verder getransporteerd om stroomafwaarts in het productieproces te worden verwerkt.

Laadkade voor vrachtwagens: optimale vormgeving

Het bedrijfsintern transport is, zeker in productie- en logistieke bedrijven, een essentieel aandachtspunt bij het voorkomen van arbeidsongevallen. Een belangrijk punt daarbij is de vormgeving van een kade bestemd voor het lossen en laden van goederen na transport over de weg. 

EU richtlijn over de arbeidsomstandigheden in de visserijsector

In het Publicatieblad is een richtlijn gepubliceerd over de arbeidsomstandigheden in de visserijsector. De richtlijn neemt de bepalingen over van een ILO-conventie die arbeidsvoorwaarden opsomt voor vissers aan boord van vissersvaartuigen. De lidstaten hebben tot 15 november 2019 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale regelgeving.

Veiligheidsadviseurs en preventieadviseurs: veel overeenkomsten, maar nog meer verschilpunten

Zowel de preventieadviseur als de veiligheidsadviseur houden zich bezig met veiligheid op de werkvloer. Er bestaan dus verschillende overeenkomsten tussen beide functies. Maar in tegenstelling tot een preventieadviseur is een veiligheidsadviseur niet verplicht in ieder bedrijf. Het is niet het enige verschil tussen beide functies. Een overzicht.

eCall komt eraan in 2018!

Het eCall-systeem, dat reeds was aangekondigd voor 2015, zal pas vanaf 2018 verplicht worden. Afgaande op de voortgang van het wetgevingsproces, zullen de autoconstructeurs vanaf 31 maart 2018 verplicht worden alle nieuwe voertuigen uit te rusten met draadloze systemen die automatisch het alarmnummer 112 bellen wanneer het voertuig bij een ongeval betrokken raakt. De infrastructuur voor het eCall-systeem zou tegen 1 oktober 2017 operationeel moeten zijn.

Risicofactoren bij verplaatsingen op de snelweg

Uit een onderzoek bij twee Franse transportverenigingen blijkt dat de Franse werknemers op de snelweg met drie belangrijke risico's geconfronteerd worden: de gsm, snelheid en vermoeidheid.