Wetgeving

Preventiemaatregelen bij overmatige warmte

De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van de actiewaarden voor blootstelling aan warmte.

Codex - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia

Codex Welzijn op het werk - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

KB over thermische omgevingsfactoren

Op 21 juni 2012 verscheen het KB van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren in het Staatsblad. Dit KB vervangt een aantal bepalingen over het arbeidsklimaat uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).